piątek, 23 sierpnia 2019 08:05

Wieliczka: "Jedynka" po liftingu. Co się zmieniło?

Autor Marzena Gitler
Wieliczka: "Jedynka" po liftingu. Co się zmieniło?

Po wakacyjnej przerwie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliczce rozpoczną naukę w odnowionym budynku szkolnym.

W trakcie wakacji przeprowadzone zostały prace budowlano-montażowe zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 20 w Wieliczce w ramach zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka – etap I.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Główny zakres robót budowlanych w ramach tej inwestycji obejmował m.in.: wykonanie niezbędnych izolacji ścian, stropodachu oraz posadzek; modernizację stolarki okiennej wraz z montażem nawiewników higrosterowanych; wymianę okien zewnętrznych poddasza; modernizację i regulację hydrauliczną instalacji c.o. oraz wykonanie izolacji pionowej ściany zewnętrznej z zastosowaniem powłoki ceramicznej z efektem endotermicznym. Inwestycja ta dobiega końca i w efekcie pozwoli na poprawę efektywności energetycznej budynku edukacyjnego a tym samym warunków, w których przebywają uczniowie i nauczyciele szkoły.

inf. i foto: UM Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje