piątek, 26 lutego 2021 13:30

Wieliczka stara się o dwa projekty medyczne

Autor Marzena Gitler
Wieliczka stara się o dwa projekty medyczne

W sytuacji trwającej pandemii i trudnej sytuacji zdrowotnej, Miasto i Gmina Wieliczka stara się o realizację dwóch projektów medycznych bardzo ważnych dla wsparcia opieki medycznej naszych mieszkańców. Z jednej strony jest to „Budowa Szpitala Geriatrycznego w Wieliczce przy ul. Jedynaka”, a z drugiej „Rozbudowa Wielickiego Ośrodka Zdrowia przy ul. Szpunara”.

Projekt budowy szpitala geriatrycznego w Wieliczce przy ul. Jedynaka.

Projektowana Placówka powstanie w Wieliczce przy współpracy z miastem Kraków. W zamierzeniach ma być modelowym ośrodkiem kompleksowej, zintegrowanej opieki nad osobami starszymi w wieku powyżej 60 lat, odpowiadającym na potrzeby współczesnego społeczeństwa w skali regionu. 19 lutego „Projekt budowy szpitala geriatrycznego w Wieliczce” zaakceptowała pozytywnie Gminna Rada Seniorów.

Planowany skład Centrum:

- Oddział geriatryczny stacjonarny sprawujący całodobową kompleksową opiekę medyczną nad chorymi w podeszłym wieku,

- Dzienny oddział geriatryczny sprawujący opiekę nad chorymi po 60. roku życia, którzy są samodzielni,

-  Oddział dzienny psychogeriatryczny, którego celem będzie pomoc psychiatryczna i psychologiczna,

-  Poradnia geriatryczna wykonująca świadczenia medyczne w formie ambulatoryjnej,

-  Pracownia tomografii komputerowej,

- Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej.

Zakres działalności:

-  lecznictwo ambulatoryjne,

- szpitalne (w trybie stacjonarnym i dziennym),

- poradnictwo rodzinne,

- psychologiczne,

- usługi teleopieki.

- usługi świadczone w poradniach specjalistycznych (m.in. psychogeriatrycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej).

Projekt ten został złożony przez burmistrza Wieliczki do Krajowego Planu Odbudowy w celu pozyskania środków na realizację.

Rozbudowa wielickiego ośrodka zdrowia

Drugi projekt medyczny będzie realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce przy ul. Szpunara.

Projekt o nazwie „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce z przeznaczeniem na Podstawową Opiekę Zdrowotną  i Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną wraz z utworzeniem poradni chorób zakaźnych w związku z powstaniem zagrożeń epidemiologicznych” został złożony do Prezesa Rady Ministrów oraz Wojewody Małopolskiego z prośbą o współfinansowanie jego realizacji.

Gmina Wieliczka zdecydowała się na tak ważny i trudny projekt chcąc w czasie pandemii odciążyć służbę zdrowia i wspomóc mieszkańców w zapewnieniu im opieki medycznej na odpowiednim poziomie.

- Docelowo obiekt pozwoli przywrócić nocną i świąteczną opiekę zdrowotną dla mieszkańców, a przede wszystkim pomoże w przygotowaniu nowoczesnej poradni dla dzieci. - podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Priorytetem naszej Gminy jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa poprzez rozbudowę ośrodka zdrowia. W rozbudowanym budynku będą znajdować się nowoczesne gabinety, izolatki, gabinety zabiegowe, a w czasie zagrożenia epidemiologicznego ośrodek będzie można w łatwy sposób dostosować do sprawowania opieki nad osobami chorymi na COVID-19.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje