środa, 5 stycznia 2022 23:06

Wiemy, co z feriami i powrotem do szkół. MEiN opublikowało komunikat

Autor Głos 24
Wiemy, co z feriami i powrotem do szkół. MEiN opublikowało komunikat

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Do 9 stycznia 2022 r. na obszarze kraju ograniczone jest funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

 • szkół podstawowych;
 • szkół ponadpodstawowych;
 • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
 • szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych;
 • szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego

10 stycznia 2022 r. do nauki stacjonarnej wracają uczniowie wszystkich typów szkół.

Bezpieczny powrót do nauki w trybie stacjonarnym

Zapewnienie bezpieczeństwa – przy optymalnych warunkach nauki – oraz dbałość o zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, to priorytetowe cele zarówno Ministra Edukacji i Nauki, jak i całego środowiska oświatowego. Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, resort zachęca i rekomenduje, aby we wszystkich szkołach i placówkach zintensyfikowano działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego.

-Są one niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa nauczycieli, uczniów i ich rodzin

-czytamy w komunikacie.

MEiN przypomina, że wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:

 • przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów;
 • stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • aktualizacja i upowszechnienie wśród uczniów i rodziców wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych.
-Przypominamy, że należy zapewnić taką organizację pracy szkoły, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Dyrektor szkoły powinien wprowadzić obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, a uczniowie powinni ten obowiązek respektować. W najbliższym czasie kolejny raz szkoły zostaną zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej

-czytamy na strojie MEiN.o

Ferie zimowe w roku szkolnym 2021/2022

Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022. Jako pierwsi, już 17 stycznia, odpoczynek rozpoczną uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Z kolei ostatnia tura ferii rozpocznie się 14 lutego i obejmie dzieci i młodzież z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

Kalendarz ferii zimowych:

 • 17-30 stycznia 2022 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 • 24 stycznia – 6 lutego 2022 r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

 • 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 • 14-27 lutego 2022 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Inf.: MEiN

Polska

Polska - najnowsze informacje