sobota, 11 czerwca 2022 03:36

Wiktoria Wiedeńska w Starym Sączu

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Wiktoria Wiedeńska w Starym Sączu

W Starym Sączu można było podziwiać pomnik, upamiętniający Bitwę pod Wiedniem, nazywaną Wiktorią Wiedeńską. Miejsce nie było przypadkowe, bowiem to właśnie w Starym Sączu królewska małżonka Maria Kazimiera witała powracającego z Wiednia Jana III Sobieskiego.

W 339. rocznicę bitwy, która rozegrała się w 1683 r. na Wzgórzu Kahlenberg monument upamiętniający to wydarzenie 3 i 4 czerwca gościł w Podegrodziu. Uczniowie tutejszej szkoły podstawowej zainscenizowali scenę błogosławieństwa dla królewskiej pary, udzielonego przez podegrodzianina, obecnie świętego ojca Stanisława Papczyńskiego – osobistego spowiednika króla Jana III Sobieskiego. Z Podegrodzia, w asyście korowodu dorożek oraz Banderii Konnej "Iskra" Dolina Dunajca pomnik przyjechał na starosądecki rynek.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej w Stadłach, a patronat honorowy nad nim z inicjatywy radnej Rady Powiatu Nowosądeckiego Joanny Szewczyk-Kubackiej, sprawował starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Inf. i foto: SP w NS

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje