czwartek, 9 kwietnia 2020 18:00

Wiosenne sprzątanie i remonty na drogach powiatu miechowskiego

Autor Mirosław Haładyj
Wiosenne sprzątanie i remonty na drogach powiatu miechowskiego

Przed świętami wielkanocnymi Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie realizuje sprzątanie dróg i chodników we wszystkich gminach Miechowszczyzny.

Na drogi wyjechał sprzęt ZDP – duża zamiatarka podpięta do koparko-ładowarki JCB oraz zakupiony w ostatnim czasie zestaw małej zamiatarki z małym ciągnikiem ramowym LS R60. Wspomaga je samochód ciężarowy MAN wywożący zebrane nieczystości.

Zaraz po świętach ruszają remonty dróg powiatowych za pomocą emulsji asfaltowych i grysów kamiennych.

Fot. i inf.: Starostwo Powiatowe w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje