wtorek, 19 stycznia 2021 10:06

Wizualizacja Parku Miejskiego w Wolbromiu już gotowa. Co się zmieni?

Autor Wiktoria Mitura
Wizualizacja Parku Miejskiego w Wolbromiu już gotowa. Co się zmieni?

Projekt budowlany zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wolbromiu” jest już gotowy. Mieszkańcy mogą zobaczyć jak będzie wyglądał zrewitalizowany Park Miejski. Jest to kolejny krok ku modernizacji Parku Miejskiego.

Następnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przetarg na wykonawcę prac. Realizacja wyczekiwana przez wielu wolbromian inwestycji ma odbywać się w trzech etapach, rozłożona na lata 2021-2023.

Głównym zamierzeniem rewaloryzacji Parku Miejskiego w Wolbromiu jest stworzenie nowej jakości przestrzeni publicznej, która podkreśli status i rangę miasta, a także podniesie atrakcyjność turystyczną Wolbromia.

Projekt zakłada wydzielenie trzech stref: kultury, rekreacji i wypoczynku oraz sportu.

Planuje się między innymi:

  • wyeksponowanie istniejącego drzewostanu, regulację naturalnej roślinności oraz nowe nasadzenia z rodzimych gatunków;
  • uporządkowanie brzegu rzeki wraz z budową siedzisk i budową mostków;
  • budowę amfiteatru, fontanny posadzkowej, elementów małej architektury;
  • budowę nowych ścieżek i toru rowerowo-rolkowego;
  • budowę parkowych urządzeń sportowych i placów zabaw.

Wizualizacja Parku Miejskiego

info i foto: UM Wolbrom, parki.org

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje