niedziela, 9 lutego 2020 15:55

Wolbrom: Takiej inwestycji jeszcze w mieście nie było!

Autor Tomasz Stępień
Wolbrom: Takiej inwestycji jeszcze w mieście nie było!

- Zaczynamy największą inwestycję kiedykolwiek realizowaną przez Miasto i Gminę Wolbrom - informuje burmistrz Adam Zielnik.

Chodzi o przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Na realizację tego zadania gmina podpisała umowę z przedstawicielami firmy MIKO-TECH sp. z o.o. z Łazisk Górnych. Zmodernizowana oczyszczalnia powinna być gotowa w czerwcu 2021 roku.

- Takiego przetargu i takiej dotacji jeszcze w historii Miasta i Gminy Wolbrom nie było!  Koszt zadania wyniesie 30,1  mln zł. brutto przy 15,8 mln zł. dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozyskanych w 2018 r. przez naszą spółkę WZWKGKiM. Na wkład własny spółka pozyskała 9 mln. zł. preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW - oznajmił burmistrz Adam Zielnik.

Postępowanie przetargowe, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zakończyło się w połowie stycznia 2020 r. Spośród czterech oferentów (dwie oferty zostały odrzucone) wyłoniono ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez firmę MIKO-TECH sp. z o.o. z Łazisk Górnych i opiewającą na kwotę 30.138.854,81 zł z okresem gwarancji jakości i rękojmi dla zrealizowanych robót wynoszącym 90 miesięcy. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” został ogłoszony w dniu 30 sierpnia ub.r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego została podpisana  umowa o dofinansowanie w ramach Priorytetu: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Dzięki tej inwestycji powstaną zupełnie nowe obiekty, a część istniejących przejdzie gruntowną modernizację. Warto przypomnieć, że na początku kadencji burmistrz Adam Zielnik „odziedziczył” projekt na kombinat za 45 milionów z 3 milionami... pożyczki umarzalnej w … 40%. Opracowany za czasów poprzedniej władzy projekt modernizacji oczyszczalni, został oficjalnie odrzucony w 2016 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze względu na przewymiarowanie o 40%. Dopiero po dokonaniu niezbędnych zmian w projekcie wykonawczym, pod kątem zaleceń NFOŚiGW, udało się uratować projekt.

Info i fot: UMiG Wolbrom

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje