sobota, 4 lipca 2020 07:21

Wracają festiwale i koncerty. Ile osób na największych stadionach?

Autor Marzena Gitler
Wracają festiwale i koncerty. Ile osób na największych stadionach?

Od 17 lipca w wydarzeciach organizowanych w plenerze będzie mogła uczestniczyć większa niż obecnie liczba osób, w zasadzie bez limitów. Wróciły też imprezy na salach koncertowych, w klubach muzycznych, halach widowiskowo-sportowych oraz na otwartym powietrzu - w amfiteatrach i muszlach koncertowych, a także na otwartych i półotwartych obiektach sportowych.

Od 20 czerwca możliwe jest już prowadzenie działalności twórczej w salach koncertowych, klubach muzycznych, halach widowiskowo-sportowych oraz na otwartym powietrzu - w amfiteatrach i muszlach koncertowych, a także na otwartych i półotwartych obiektach sportowych.

Od 17 lipca zmienią się regulacje dotyczące wydarzeń artystycznych i rozrywkowych organizowanych w otwartej przestrzeni – będzie w nich mogło uczestniczyć więcej niż 150 osób pod warunkiem zachowania zasad dystansu społecznego.

14 500 osób może wziąć udział w wydarzeniach na PGE Narodowy w Warszawie, 13 500 – na Stadionie Śląskim w Chorzowie, po ok. 5000 osób w Ergo Arenie i Atlas Arenie, ponad 2500 uczestników może się pojawić w kieleckim amfiteatrze na Kadzielni.

Obowiązywać będą nadal zasady dystansu społecznego. Organizatorzy muszą zapewnić co najmniej 5 m² na osobę i 2 metry dysstansu między uczestnikami. Misjsca mają być wyznaczone poziomymi znakami na podłodze. Nadal obowiązuje zakrywanie ust i nosa przez uczestników wydarzenia, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m od innych osób,

Z obowiązku dystansu zwolnione są osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia, osoby, która towarzyszą osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie oraz osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.

Zasady dystansu społecznego dla wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych:

 1. kina, teatry, sale koncertowe, kluby muzyczne, hale widowiskowo-sportowe, amfiteatry i muszle koncertowe:
 • udostępnienie do 50% liczby miejsc na sali - rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami (w tzw. „szachownicę”);
 • konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia;
 1. obiekty sportowe na wolnym powietrzu, w tym stadiony (otwarte lub półotwarte, z miejscami siedzącymi lub bez):
 • udostępnienie do 25% liczby miejsc na widowni – uczestnicy zajmują co czwarte miejsce, w rzędach naprzemiennie;
 • w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni należy zachować odległość 2 m pomiędzy widzami;
 • konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia;
 1. otwarta przestrzeń (imprezy plenerowe) – od 17 lipca br.
 • zapewnienie co najmniej 5 m² na osobę;
 • obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami;
 • wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie dystansu;
 • konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m od innych osób;
 • wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami);

Uwaga! Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:

•   osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

•    osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

•   osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

Polska

Polska - najnowsze informacje