niedziela, 17 grudnia 2023 08:14

Wyczekiwane przez krakowskie kwiaciarki stoisko stanęło na Rynku Głównym. Zobacz, jak wygląda

Autor Mirosław Haładyj
Wyczekiwane przez krakowskie kwiaciarki stoisko stanęło na Rynku Głównym. Zobacz, jak wygląda

Na Rynku Głównym stanęło wyczekiwane stoisko dla kwiaciarek. Nowy projekt, wpisujący się też w krajobraz kulturowy najbardziej znanego placu Krakowa, zyskał aprobatę sprzedających kwiaty i zespołu ds. targowisk miejskich.

Historia straganów z kwiatami na krakowskim Rynku Głównym sięga przełomu XIX i XX w. Kwiaciarki, będące jednym z symboli miasta, stanowią ważny element kulturowego krajobrazu Krakowa, uważany za integralną część dziedzictwa miejskiego. Rynek Główny, będący jednocześnie sercem obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest miejscem tętniącym życiem i podlegającym szczególnej ochronie ze strony miasta.

Przemiany dla poprawy komfortu pracy

W 2013 roku podjęto dyskusję na temat wyglądu stoisk kwiatowych, a także konieczności dostosowania ich do wytycznych parku kulturowego. Celem tych zmian było przede wszystkim zwiększenie komfortu pracy kwiaciarek oraz ochrona delikatnych towarów, jakimi są kwiaty. W efekcie intensywnych konsultacji i prac nad przygotowaniem nowego modelu stoiska, jesienią ubiegłego roku na krakowskim rynku pojawił się prototyp.

Projektowanie z udziałem społeczności

Proces projektowania nowych stoisk, rozpoczęty w 2020 roku, obejmował szerokie konsultacje. Uczestniczyły w nich kwiaciarki, plastyk miasta, pełnomocnik ds. kultury, pracownicy różnych instytucji kulturalnych, a także lokalni eksperci. Koncepcja nowego stoiska została opracowana w dwuletnim procesie design thinking, uwzględniając proces pracy kwiaciarek, czynniki atmosferyczne, a także zapisy planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta.

Testowanie prototypu

Po wielu konsultacjach i testach, prototyp nowego stoiska został wystawiony jesienią ubiegłego roku. Kwiaciarki miały okazję weryfikować jego funkcjonalność i oddziaływanie na przestrzeń społeczną oraz kulturowy krajobraz miasta. Zebrane opinie, zarówno od sprzedających kwiaty, mieszkańców Krakowa, jak i użytkowników przestrzeni miejskiej, wpłynęły na wprowadzenie modyfikacji w projekcie.

Nowe stoiska: Mobilność, lekkość, zgodność z zapisami planu miejscowego

Nowe stoisko, zatwierdzone przez kwiaciarki i ekspertów, jest niższe, bardziej funkcjonalne i zbliżone do tradycyjnego straganu. Zredukowano użycie lameli, co nadało obiektowi lekkości. Projekt zakłada także zastosowanie parasoli, nawiązując do tradycji handlowych Rynku Głównego. Nowe modele są bardziej przejrzyste, co umożliwia bezpośredni kontakt z klientem, co jest kluczowe dla kwiaciarek.

Akceptacja społeczna i dalsze plany

Pozytywne opinie kwiaciarek oraz mieszkańców Krakowa potwierdzają, że nowe stoiska spełniają oczekiwania i poprawiają komfort pracy. Realizacja projektu, finansowanego zarówno ze środków miasta, jak i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obejmuje etapy projektu koncepcyjnego, wykonawczego, a także koszty prototypu. Docelowo planowane jest przygotowanie siedmiu stoisk dla krakowskich kwiaciarek, z których będą korzystać na zasadach zbliżonych do obecnie funkcjonujących.

Projekt nowych stoisk dla kwiaciarek na krakowskim Rynku Głównym jest rezultatem starannej pracy, uwzględniającej potrzeby społeczności i zobowiązania do ochrony dziedzictwa kulturowego miasta. To kolejny krok w kierunku poprawy warunków pracy kwiaciarek oraz harmonii z historycznym otoczeniem Krakowa, wpisując się jednocześnie w nowoczesne rozwiązania przestrzenne."

Fot.: UMK

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka