czwartek, 9 lipca 2020 15:18

Zabytkowe kapliczki Limanowszczyzny odzyskają dawny blask

Autor Marzena Gitler
Zabytkowe kapliczki Limanowszczyzny odzyskają dawny blask

Samorząd województwa małopolskiego ogłosił wyniki konkursu Kapliczki Małopolskie dla samorządów. W powiecie limanowskim pieniądze od województwa na ten cel dostaną gminy Dobra i Tymbark.

Za przyznane środki dofinansowane zostaną prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego.

Rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu nastąpiło podczas XXIII Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego. Samorząd podjął decyzję o przyznaniu aż 46 dotacji na łączną kwotę 500 tys. zł..

W powiecie limanowskim dotację otrzyma Gmina Dobra. Na konserwacja wymurowanej z kamienia kapliczki w Porąbce z 1895 roku otrzyma 4,5 tys. zł.

Warto przypomnieć, że zabytkową kapliczkę w Porąbce w 2017 roku przeniesiono i odtworzono według technologii stosowanej w XVIII i XIX wieku. Wcześniej znajdowała się przy ruchliwej drodze powiatowej. Kapliczkę pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy udało się uratować dzięki działaniu i dofinansowaniu Województwa Małopolskiego, Fundacji Lafarge i Gminy Dobra, w ramach  programu „Kapliczka”. W jej przeniesienie i odbudowę zainwestowano w sumie ponad 25 tys. zł z czego 10 tys. stanowiła dotacja z Województwa Małopolskiego. Wykonawcą prac był mgr Stanisław Strzelczyk - młody konserwator dzieł sztuki, który zgodnie z programem prac konserwatorskich opracowanym przez mgr Danutę Prządę starał się o zachowanie autentyczności jak największej ilości detali odtwarzanej kapliczki. Teraz gmina dostała dotację na konserwację zabytku.

Natomiast Gmina Tymbark otrzyma 10 tys. zł  na prace konserwatorsko-restauratorskie kamiennej kapliczki słupowej z 1874 r. w Podłopieniu – II etap. W  listopadzie ubiegłego roku zakończono I etap prac konserwatorsko-restauratorskich tej kapliczki. Koszt całkowity renowacji wynosił ponad 21 tys.  z czego 5 tys. Gmina Tymbark pozyskała w ramach konkursu Kapliczki Małopolski 2019. W ramach I etapu wykonano demontaż kapliczki, transport do pracowni konserwatorskiej, konserwację techniczną, zbudowanie nowego fundamentu oraz rekonstrukcja podstawy krzyża. Teraz prace zostaną dokończone.

Warto przypomnieć, iż w ramach konkursu udzielono dotąd dofinansowania w wysokości 4 mln zł, dzięki czemu w całej Małopolsce przywrócono dawny blask ponad 470 sakralnym obiektom.

Marzena Gitler, foto: UG Dobra, UG Tymbark, M. Gitler

Limanowa - najnowsze informacje

Rozrywka