piątek, 23 lutego 2024 05:55

Zakonnice z aktem oskarżenia. Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie przemocy w DPS-ie

Autor Mirosław Haładyj
Zakonnice z aktem oskarżenia. Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie przemocy w DPS-ie

W poniedziałek (19 lutego) do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej II Wydział Karny skierowano akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom. Chodzi o zakonnice (kierowniczkę i opiekunkę), które w 2022 r. miały znęcać się nad podopiecznymi Domu Opieki Społecznej w Jordanowie.

13 czerwca 2022 r. na portalu Wirtualna Polska ukazał się tekst zatytułowany "Piekło u zakonnic. Bicie, wiązanie, zamykanie w klatce. Horror dzieci w DPS pod Krakowem". Jego autorzy opisali przypadki znęcania się nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie przebywającymi w ośrodku przez jego pracowników - zarówno osoby świeckie, jak i zakonnice. Z artykułu wynikało, że podopieczni mieli być m. in. bici, przywiązywani do łóżek, zamykani w klatce.

Natychmiastowa reakcja

Publikacja wywołała wówczas falę oburzenia, a do wyjaśnienia sytuacji włączyły się władze na stopniu wojewódzkim. W wydanym przez Małopolski Urząd Wojewódzki oświadczeniu można było przeczytać m. in., że rozpoczęto kontrolę ośrodka, a wojewoda wystąpił z wnioskiem o zmianę podmiotu prowadzącego DPS.

W wystosowanym wówczas przez Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny oświadczeniu przełożona generalna M. Anna Telus przekazała, że podjęto decyzję o odstąpieniu od prowadzenia DPS-u w Jordanowie:

-Kierując się odpowiedzialnością za istnienie i funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie, w szczególności troską o Podopiecznych, Rada Generalna Zgromadzenia Sióstr Prezentek dnia 15 czerwca br. podjęła decyzję o odstąpieniu od prowadzenia DPS-u w Jordanowie. Rada podjęła też decyzję, że sam budynek, w którym zlokalizowany jest DPS, zostanie użyczony tak, aby dalej mogli w nim przebywać dotychczasowi Podopieczni.
Zgodnie z ustaleniami z Wojewodą Małopolskim, nowym organem prowadzącym DPS będzie Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Formalne warunki przekazania zostaną doprecyzowane w najbliższych dniach. Już dziś jednocześnie Zgromadzenie otrzymało gwarancję, że pracownicy DPS-u zostaną zatrudnieni przez nowy organ prowadzący na dotychczasowych warunkach. Jako przełożona generalna podtrzymuję gotowość pełnej współpracy z organami państwowymi w wyjaśnieniu wszystkich zarzutów dotyczących funkcjonowania placówki.
Nie ma akceptacji dla zachowań sprzecznych z misją naszego Zgromadzenia, którą jest służba drugiemu człowiekowi, zwłaszcza najmniejszemu i bezbronnemu. Dalsze decyzje będą uzależnione od wyników toczącego się postępowania.

Prokuratura postawiła zarzuty

Po niespełna dwóch latach od publikacji materiału przez Wirtualną Polskę Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej uznała, że w jordanowskim DPS-ie dochodziło do aktów przemocy. W związku z tym 19 lutego 2024 r. do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej II Wydział Karny skierowano akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom. Chodzi o dwie zakonnice (kierowniczkę i opiekunkę), które znęcały się nad podopiecznymi oraz stosowały wobec nich przemoc.

Będą kolejne zarzuty?

W wydanym w środę (21 lutego) oświadczeniu prokuratura przekazała, że wyłączyła do odrębnego postępowania część z materiałów. Możliwe, że zarzuty usłyszą kolejne osoby.

Akt Oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej

Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej  postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2022 roku wszczęła śledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się w Jordanowie, w okresie od 21 czerwca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2022 r., nad małoletnią podopieczną Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży, która ze względu na swój wiek i stan psychiczny była osobą nieporadną, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1a k.k.

W toku śledztwa badano m.in. wątki:

- stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Jordanowie

- narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poprzez niezapewnienie wymaganej opieki nad pensjonariuszkami, w szczególności w wyniku niewystarczającej obsady kadrowej, zwłaszcza w porze nocnej

- złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracowniczych, poprzez nakładanie na pracowników obowiązków nieprzewidzianych dla danego stanowiska.

Śledztwo zostało zakończone skierowaniem w dniu 19 lutego 2024 r. do Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej II Wydział Karny aktu oskarżenia przeciwko dwóm oskarżonym, którym zarzucono popełnienie przestępstw z art. 207 § 1a k.k., art. 217 § 1 k.k. na szkodę dwóch podopiecznych oraz o czyn z art. 239 § 1 k.k.

Jednocześnie z akt przedmiotowego śledztwa wyłączono do odrębnego postępowania materiały w sprawie:

- narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, poprzez niezapewnienie wymaganej opieki nad pensjonariuszkami, w szczególności w wyniku niewystarczającej obsady kadrowej, w okresie od 1 sierpnia 2008 r. do 13 czerwca 2022 r. w Jordanowie, tj. o czyn z art. 160 § 2 k.k.

- w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się nad ustalonymi w toku śledztwa pensjonariuszkami Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Jordanowie w okresie od lipca 2006 r. do 19 czerwca 2022 r. w Jordanowie, tj. o czyn z art. 207 § 1a k.k.

- naruszenia nietykalności cielesnej pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Jordanowie w okresie od 19 maja 2019 r. do 24 marca 2022 r., tj. o czyn z art. 217 § 1 k.k.

- kierowania groźby pobicia wobec jednej pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Jordanowie, tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k.

- znieważania słowami obraźliwymi jednej pensjonariuszki, tj. o czyn z art. 216 § 1 k.k.

oraz o inne czyny.

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje

Rozrywka