wtorek, 9 maja 2023 20:26

W środę zapukają do wielu domów i będą zadawać różne pytania. Także dzieciom

Autor Mirosław Haładyj
W środę zapukają do wielu domów i będą zadawać różne pytania. Także dzieciom

Zgodnie z zapowiedziami Kraków rozpoczyna realizację badań ankietowych w ramach Kompleksowych Badań Ruchu 2023, które swym zakresem obejmą krakowski obszar metropolitalny – razem 36 gmin. Jednym z elementów kompleksowych badań ruchu są badania ankietowe mieszkańców dotyczące realizowanych podróży oraz preferencji transportowych.

Umowa na realizację badań ankietowych została podpisana w czwartek, 27 kwietnia, z wykonawcą wyłonionym w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, tj. konsorcjum firm:

  • IBC Advisory SA z siedzibą w Warszawie
  • CBM Indicator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  • MWG Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Ankieterzy przeprowadzą wywiady w losowo wybranych gospodarstwach domowych z wszystkimi obecnymi mieszkańcami powyżej szóstego roku życia. Łącznie przebadanych zostanie 10 tys. gospodarstw domowych, z czego 6 tys. z terenu Krakowa oraz 4 tys. z terenu strefy podmiejskiej.

Od 10 maja do 17 czerwca

Wywiady w gospodarstwach domowych będą prowadzone od 10 maja do 17 czerwca włącznie, w każdą środę, czwartek i piątek po godz. 17.00 oraz w soboty po godz. 10.00.

Dodatkowo, zostanie zrealizowanych 800 krótkich ankiet na parkingach typu Park+Ride / Bike+Ride, dotyczących aktualnie realizowanych podróży przez korzystających z nich użytkowników. Badania te będą wykonywane w godz. 6.00-9.00 oraz 15.00-17.00 we wtorki, środy i czwartki.

Każdy ankieter działający na zlecenie Krakowa będzie posiadał w widocznym miejscu identyfikator zawierający: zdjęcie, imię i nazwisko, numer służbowy, nazwę pracodawcy, dane Krakowa, nazwę projektu, imię i nazwisko oraz numer kontaktowy do kierownika badań, pieczęć Krakowa oraz pracodawcy. Ponadto każdy ankieter będzie posiadał list polecający Prezydenta Miasta Krakowa.

Powstanie szczegółowy raport

W wyniku prowadzonych badań powstanie szczegółowy raport zawierający opis zachowań komunikacyjnych mieszkańców krakowskiego obszaru metropolitalnego. Rezultaty posłużą do opracowania modelu ruchu systemu transportowego Krakowa i obszaru metropolitalnego oraz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej.

Wypracowany model ruchu będzie stanowił podstawę do podejmowania decyzji dotyczących realizacji bieżących zadań oraz planowania rozwoju systemu transportowego krakowskiego obszaru metropolitalnego w celu poprawienia i ułatwienia przemieszczania się jego mieszkańców po całym obszarze. Ponadto, opracowanie SUMP będzie podstawą do ubiegania się o pozyskanie dofinansowania na projekty związane z systemem transportowym ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2021-2027 (m.in. na budowę i rozbudowę węzłów przesiadkowych, parkingów P&R, tras rowerowych, modernizację taboru).

Zgromadzenie danych o przemieszczeniach mieszkańców metropolii, jest niezbędne do racjonalnego zarządzania systemem transportu zarówno w mieście, jak i w regionie. Biorąc udział w badaniu, mieszkańcy przyczyniają się do usprawnienia systemu transportu w swoim otoczeniu.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich: POIS.06.01.00-00-0084/22 pn. „Od idei do zmiany – Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej”.

Inf. i foto: UMK

Kraków

Kraków - najnowsze informacje