czwartek, 8 października 2020 07:08

[Zdjęcia] Jak w Antolce obchodzono X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia?

Autor Mirosław Haładyj
[Zdjęcia] Jak w Antolce obchodzono X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia?

2 października Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Antolce uczestniczyła w akcji edukacyjnej X Światowy Dzień Tabliczki  Mnożenia.

Egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia odbywał się w formie pisemnej w klasach. Przeprowadzały go Komisje Egzaminacyjne, w skład których wchodziły uczennice klasy szóstej: Oliwia Kwiecień, Julia Kaleta, Maria Stec i ósmej: Emilia Koszewska, Wiktoria Miszczyk, Natalia Świerczek.

Swoją wiedzę sprawdzali uczniowie klas 3-8. Każdy egzaminowany otrzymywał los z 5 przypadkami mnożenia i udzielał odpowiedzi pisemnie. Po zakończeniu czasu pracy członkowie komisji zbierali losy, a następnie sprawdzano poprawność odpowiedzi i ustalano kto zdał egzamin. Obowiązywała zasada: egzamin zdany – wszystkie odpowiedzi poprawne .

Ogłoszenie wyników odbywało się w klasach. Kto zdał egzamin, otrzymał odznakę i legitymację Ekspert Tabliczki Mnożenia. Podczas X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia uzyskało 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Antolce.

Obok egzaminów uczniowie uczestniczyli w grach utrwalających tabliczkę mnożenia. Organizacją tego dnia w szkole zajmował się szkolny koordynator.

Inf. i foto: SP w Antolce

Miechów - najnowsze informacje