niedziela, 17 lipca 2022 12:09

Zmarł ks. Stanisław Saletnik. Miał 85 lat

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Zmarł ks. Stanisław Saletnik. Miał 85 lat

16 lipca 2022 roku zmarł śp. ks. Stanisław Saletnik – były proboszcz parafii Szczucin, diecezjalny wizytator nauki religii, rezydent Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie.

Msza święta w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie 19 lipca (wtorek) o godz. 9.00. Msza święta pogrzebowa 19 lipca (wtorek) o godz. 15.00 w kościele parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim, po której ciało zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. Stanisław Saletnik

Urodził się 23 września 1937 roku w Nawsie, jako syn Józefa i Heleny z d. Śledziona. Pochodził z parafii Wielopole Skrzyńskie. Egzamin dojrzałości złożył w Dębicy w 1955 roku, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali, w dniu 29 czerwca 1961 roku w Tarnowie.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Ujanowice (od 08 lipca 1961 roku), Łęki Górne (od 01 sierpnia 1965 roku) oraz Tarnów-Katedra (od 18 czerwca 1966 roku).
W dniu 12 stycznia 1980 roku został mianowany administratorem parafii pw. św. Marii Magdaleny w Szczucinie, a z dniem 01 lutego 1980 roku proboszczem tejże parafii. Urząd proboszcza parafii Szczucin pełnił do 14 października 1980 roku. Z dniem 14 października 1980 roku został powołany na urząd diecezjalnego wizytatora nauki religii, który pełnił do 15 listopada 1993 roku. Ponadto od 23 czerwca 1981 roku do 14 czerwca 1989 roku pełnił obowiązki diecezjalnego referenta ds. dobroczynności chrześcijańskiej. Od 1993 roku mieszkał w charakterze rezydenta w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie.

Ponadto sprawował obowiązki wicedziekana dekanatu Szczucin (1980), dyrektora diecezjalnego dzieła powołań (1976-1980), diecezjalnego duszpasterza nauczycieli i wychowawców (1978-1984), a także członka Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej (2012-2017).

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 1976 diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w roku 1982 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W 2015 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Inf.: Diecezja tarnowska

Tarnów - najnowsze informacje