poniedziałek, 25 stycznia 2021 15:27

Zmiana na stanowisku dyrektora PUP. Skąd taka decyzja?

Autor Mirosław Haładyj
Zmiana na stanowisku dyrektora PUP. Skąd taka decyzja?

25 stycznia rozpoczęło się pierwsze w 2021 roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Chwilą ciszy i zadumy w imię pamięci śp. Czesława Mardausa, 25 stycznia rozpoczęło się pierwsze w 2021 roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, której naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rynku Pracy był długoletnim członkiem.

Spotkanie miało jeszcze jeden podniosły akcent. Starosta Jacek Kobyłka, kierownictwo Starostwa Powiatowego oraz członkowie Rady podziękowali za współpracę Annie Frączkiewicz, dyr. Powiatowego Urzędu Pracy, która odchodzi na zasłużoną emeryturę po 26 latach wytężonego wysiłku na rzecz walki z bezrobociem w Powiecie Miechowskim.

Anna Frączkiewicz ukończyła Administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W administracji samorządowej pracowała już w latach 1980-1991, w tym: w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów (1980-1982) oraz Urzędzie Gminy w Gołczy (1982-1991) pełniąc m.in. funkcję kierownika referatu i Sekretarza Gminy. Od 1 czerwca 1995 roku była pracownikiem Rejonowego Urzędu Pracy w Miechowie (ówczesna nazwa), najpierw jako inspektor, a od 6 kwietnia 1999 roku jako kierownik, a potem dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Dziękując Annie Frączkiewicz za jej pracę i zaangażowanie, starosta Jacek Kobyłka przyznał, że tak dobrego i oddanego pracownika trudno będzie zastąpić. Życzył na najbliższe lata odpoczynku zdrowia, pomyślności, realizacji planów i marzeń.

Anna Frączkiewicz nie kryła, iż jest jej przykro odchodząc na emeryturę. Przyznała przy tym, że z racji wieku i zdrowia przyszedł czas, by ustąpić miejsca młodszym. Zapewniała, że wszystkich, z którymi przyszło jej współpracować przez lata, będzie serdecznie i miło wspominać.

O tym jak kształtowało się bezrobocie w 2020 roku mówił Tomasz Mucha, zastępca dyr. PUP. Początek poprzedniego roku otwierała stopa bezrobocia na poziomie 3,8% (przy krajowej – 5,2 % i wojewódzkiej – 4,7%), zaś na koniec listopada wynosiła już 4,9% (krajowa – 6,1%, wojewódzka – 5,3%). W tym czasie ilość zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o 250 osób. W sumie zarejestrowano 1557 osób, a wyrejestrowano 1307, głównie z powodu podjęcia pracy (979 osób). PUP dysponował 730 ofertami pracy zgłoszonymi przez pracodawców, z czego 375 były subsydiowane przez Urząd (realizowane z udziałem środków Funduszu Pracy). Statystyczny bezrobotny Miechowszczyzny to: mieszkaniec wsi, długotrwale bezrobotny (powyżej 12 miesięcy), w wieku 25-34 lat, o wykształceniu policealnym lub średnim zawodowym, bez lub z krótkim stażem pracy.

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy wydał 604 oświadczenia powierzenia pracy cudzoziemcom oraz 238 na pracę sezonową cudzoziemców (praktycznie 100% obywatelom z Ukrainy).

Zdaniem Tomasza Muchy, wzrost stopy bezrobocia spowodowany był sytuacją epidemiologiczną i związaną z nią ograniczeniami w gospodarce. To bezpośrednio przełożyło się na ograniczone możliwości aktywizacji bezrobotnych. I tak na ten cel w 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy z różnych źródeł wydał ponad 5,5 mln zł. Bardziej dynamicznemu wzrostowi bezrobocia zapobiegły środki z tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców. PUP zrealizował prawie 3 tys. wniosków na ponad 17 mln zł.

Inf. i foto: Starostwo Powiatowe w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka