środa, 23 października 2019 13:39

Zobacz, jak miechowska "Dwójka" obchodziła święto swojego patrona

Autor Mirosław Haładyj
Zobacz, jak miechowska "Dwójka" obchodziła święto swojego patrona

„Jesteście nadzieją świata”… - Te znamienne słowa, wypowiedziane do młodzieży przez świętego Jana Pawła II, przyświecały obchodom Dnia Patrona Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie noszącego imię wybitnego Papieża Polaka. Uroczystość, która odbyła się w środę 16 października 2019 r., tradycyjnie zbiegła się ze świętowaniem Dnia Edukacji Narodowej.

Uczniów i licznie przybyłych gości powitała dyr. Maria Paschek. Wśród nich znaleźli się m.in.: ks. proboszcz Franciszek Siarek w towarzystwie ks. Bartosza Sikory i ks. katechety Andrzeja Józefowskiego, starosta powiatu miechowskiego Jacek Kobyłka, sekretarz Maria Sztuk, komendant KP Policji w Miechowie mł. insp. Andrzej Kot, zastępca komendanta KP PSP w Miechowie st. kpt. Mariusz Idzik, naczelnik miechowskiej poczty Jadwiga Zięba, dyr. Galerii BWA „U Jaksy” Paweł Olchawa, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Młodzież ZS Nr 2 swym pedagogom złożyła podziękowania za wszelkie starania wkładane w ich wychowanie i edukację, za ciepły uśmiech tak potrzebny w chwilach zwątpienia, za stwarzanie atmosfery rodzinnej, za wiedzę oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności. Uczniowie życzyli nauczycielom zdrowia, cierpliwości, sukcesów zawodowych i uśmiechu na każdy dzień. Do gratulacji i życzeń włączyli się przedstawiciele rodziców.

Święta upamiętniające utworzenie Komisji Edukacji Narodowej i rozpoczęcie jej postępowych działań w 1793 r. oraz słynne „Habemus Papam” z 16 października 1978 r., łączą się w licznych wątkach, o czym wspomniała dyr. Maria Paschek. Podkreślała, iż Patron Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie - św. Jan Paweł II, był i jest wielkim nauczycielem Polaków. Zaś w Dniu Edukacji Narodowej, nauczyciele uświadamiają sobie o pokoleniowych relacjach uczniów i pedagogów, o możliwościach i odpowiedzialności za wielostronny rozwój młodych Polaków. - Nieustannie kulturę wychowawczą naszej szkoły staramy się kształtować według wskazówek naszego wielkiego Patrona - Jana Pawła II - zaznaczyła Maria Paschek. Dziękowała nauczycielom i pracownikom ZS Nr 2 za ich wytężoną pracę. Wyrazem wdzięczności były nagrody przez nią wręczone podczas uroczystości.

„Życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć: odkrywania, kim jesteście, odkrywania wartości, które nadają kształt waszemu życiu”. W oparciu o te słowa św. Jana Pawła II, starosta Jacek Kobyłka mówił o tym, iż miechowski Zespół Szkół Nr 2 stale udowadnia, iż w nauczaniu i wychowaniu kolejnych pokoleń młodzieży, podążą ścieżkami wytyczonymi przez Jana Pawła II, a dyrekcja i grono pedagogiczne stawiają na wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

Na ręce dyr. Marii Paschek, wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, starosta złożył życzenia zdrowia i wytrwałości w niełatwym zawodzie, w niełatwej drodze wychowania i kształtowania młodych pokoleń.

Szlachectwo zobowiązuje… Niosąc imię św. Jana Pawła II, szkoła podniosła sobie poprzeczkę bardzo wysoko, o czym mówił ks. proboszcz Franciszek Siarek cytując słowa Patrona szkoły: „Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Miechowski duszpasterz zachęcał młodzież do sięgania do treści wypowiedzianych bądź napisanych przez ich Patrona i kierowania się nimi w życiu. Część artystyczna wieńcząca Dzień Patrona Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II, właśnie przepełniona była takimi treściami, skłaniając zebranych do zadumy i refleksji.

Więcej zdjęć w galerii.

Fot. i inf.: Starostwo Powiatowe w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje