piątek, 29 września 2023 12:03

Zrozumienie= Dialog. Kampania społeczna przeciwdziałająca dyskryminacji Romów uciekających przed wojną z Ukrainy

Autor Artykuł sponsorowany
Zrozumienie= Dialog. Kampania społeczna przeciwdziałająca dyskryminacji Romów uciekających przed wojną z Ukrainy

Podstawowym celem kampanii jest przeciwdziałanie stereotypizacji, przemocy i dyskryminacji wobec romskich uchodźców z Ukrainy.

W czasie naszej pracy spotkaliśmy się z aktami marginalizacji, agresji oraz odrzucenia tej grupy uchodźczej. Chcemy by kampania przyczyniła się do zapobiegania tego typu zachowań ksenofobicznych wobec romskich osób uchodźczych z Ukrainy.
Chcemy by osoby te narażone i będące ofiarami przemocy wojennej nie były dodatkowo narażane na stres i traumę wykluczenia w Polsce.

Polska - najnowsze informacje

Rozrywka