czwartek, 12 maja 2022 04:11

Ważna wiadomość dla uchodźców. Jak tego nie zrobią popadną w długi

Autor Marzena Gitler
Ważna wiadomość dla uchodźców. Jak tego nie zrobią popadną w długi

Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ lub o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni zawiadomić o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobią mogą popaść w długi, a gdy wyjadą na dłużej niż miesiąc, stracą status uchodźcy.

Zgodnie z przepisami wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na dłużej niż miesiąc pozbawia go prawa do legalnego pobytu w Polsce. Konsekwencją jest utrata przez niego wypłacanych w naszym kraju świadczeń. Dlatego ZUS przypomina, aby uchodźcy, którzy wcześniej złożyli wniosek o świadczenia dla rodzin, a planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS. Należy zawiadomić  ZUS nie tylko w przypadku powrotu do Ukrainy ale także w razie wyjazdu do innych krajów UE.

Szczegółowa instrukcja jak to zrobić, jest stronie internetowej ZUS. Przekazać informację o wyjeździe cudzoziemcy mogą przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – trzeba wtedy złożyć formularz POG.

Zakład Ubezpieczeń  Społecznych przypomina, że może zweryfikować, czy konkretna osoba opuściła Polskę. W razie potrzeby może korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, który prowadzi Straż Graniczna. Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodzin i nie poinformuje o swoim wyjeździe będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami - ostrzega ZUS.

W ramach wsparcia z  ZUS obywatele Ukrainy mogą skorzystać z programów dla rodzin, takich jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy Rodzina 500+. Pierwsze pieniądze z  programu 500+ trafią do Ukraińców w połowie maja.

fot. Fb. Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski i MUW

Polska

Polska - najnowsze informacje