czwartek, 13 czerwca 2019 10:54

Żywiec. Nagrodzono najlepszych uczniów z powiatu

Autor Mirosław Haładyj
Żywiec. Nagrodzono najlepszych uczniów z powiatu

12 czerwca br. w Sali Koncertowej Państwowej i Samorządowej Szkoły Muzycznej w Żywcu odbyła się uroczysta gala podsumowująca osiągnięcia edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Żywiecki w roku szkolnym 2018/2019.

W uroczystości wzięli udział między innymi: Radni Sejmiku Województwa Śląskiego Agnieszka Biegun i Stanisław Baczyński, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej - Tomasz Kowalik, Wiceburmistrz Miasta Żywca – Małgorzata Bieszczad, ks. proboszcz Grzegorz Gruszecki z parafii NNMP w Żywcu oraz władze Powiatu Żywieckiego: Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Żywieckiego Wiesław Sypta wraz z Wiceprzewodniczącymi Tadeuszem Palem i Władysławem Skrzypem, Członek Zarządu Powiatu Jan Witkowski, Przewodnicząca Komisji Edukacji Aleksandra Legierska, dyrektorzy szkół i placówek, a przede wszystkim Laureaci - młodzież wraz z nauczycielami i rodzicami.

O sukcesach uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Żywiecki najlepiej świadczy liczba tegorocznych laureatów olimpiad, konkursów i turniejach szczebla ogólnopolskiego i międzynarodowego. Nagrody indywidualne odebrało 145 uczniów, zaś drużynowo zostało wyróżnionych 11 zespołów ze szkół ponadpodstawowych. Za swe osiągnięcia uczniowie otrzymali nagrody pieniężne od 200 do 1500 zł. Dyplomami i podziękowaniami wyróżniono też blisko 67 nauczycieli.

Całość uroczystości wzbogaciły występy artystyczne zespołów TWISTER i MATAFORA z ZSME w Żywcu i Zespołu Saksofonowego Samorządowej Szkoły Muzycznej w Żywcu. Pogodna atmosfera spotkania, gratulacje od Starosty Andrzeja Kalaty i zapewnienie o kontynuowaniu takiej formuły uhonorowaniu uzdolnionej młodzieży, współgrały z listem, który do uczestników uroczystości skierował Jan Chrząszcz Wicewojewoda Śląski.

Uroczystość zorganizował Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego pod kierunkiem Dyrektora Wydziału – Andrzeja Widzyka.

Słowa podziękowania kierujemy do Pani Jolanty Tomas - Dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej, która jak co roku była gospodarzem i współorganizatorem gali laureatów.

Fot. i inf.: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Żywiec - najnowsze informacje