poniedziałek, 19 kwietnia 2021 06:39

10 tys. i 50 projektów w ramach SBP. Uczniowie zdecydują, który zwycięży

Autor Mirosław Haładyj
10 tys. i 50 projektów w ramach SBP. Uczniowie zdecydują, który zwycięży

Stowarzyszenie Moc Radości w Jodłówce w partnerstwie z Publiczną Szkołą Podstawową im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce (Gmina Rzezawa), Zespołem Szkół Gminnych im. H. Sienkiewicza w Bogucicach (Gmina Bochnia) oraz Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 im. Św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach (Gmina Brzesko)  realizuje projekt pn. Szkolny budżet partycypacyjny. Projekt ten finansowany jest z Funduszy EOG w ramach  programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Szkolny budżet partycypacyjny (SBP) to idealne narzędzie służące edukacji obywatelskiej, które niesie korzyści dla całej społeczności szkolnej. Nie tylko poprawia przestrzeń i funkcjonowanie placówki, ale także rozwija wszystkich, którzy się w niego zaangażują. To lekcja współdecydowania o szkole oraz  współodpowiedzialności za nią.

Udział w szkolnym budżecie partycypacyjnym to także wyjątkowa okazja, by zaszczepić w uczniach i uczennicach ducha samorządności, poczucia wpływu na to, jak szkoła funkcjonuje i co się w niej dzieje, oraz przekonanie, że warto się angażować. Wyjątkowość szkolnego budżetu partycypacyjnego polega też na tym, że łączy różne grupy w społeczności szkolnej, integruje i uczy współpracy z rówieśnikami, ale też nauczycielami czy pracownikami administracyjnymi.

Przedstawiciele społeczności szkolnych funkcjonujących wokół partnerów projektowych (uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły) złożyli w sumie 50 projektów w ramach SBP, wykazując się nie lada pomysłowością. Na realizację tych projektów każda ze szkół ma do dyspozycji prawie 10 tys. zł. Przed nami finałowe etapy realizacji SBP tj. głosowanie i realizacja zwycięskich projektów. Następnie podsumowanie i przygotowanie do kolejnej edycji, którą planujemy przeprowadzić w przyszłym roku szkolnym.

– Zachęcamy do śledzenia przebiegu projektu, inspiracji i wdrażania praktycznej lekcji demokracji w innych szkołach. Chętnie podzielimy się doświadczeniem, materiałami i narzędziami (np. narzędziem do głosowań)

– mówi Małgorzata Gicala ze Stowarzyszenia Moc Radości w Jodłówce i dodaje:

– Informacje na temat projektu dostępne są na stronie Stowarzyszenia www.mocradosci.pl, FB, oraz stronach i mediach społecznościowych szkół partnerskich.

Poniżej lista zatwierdzonych projektów.

PSP Jodłówka - lista zatwierdzonych projektów
PSP Jodłówka - lista zatwierdzonych projektów
Jadowniki - lista projektów dopuszczonych do głosowania
Jadowniki - lista projektów dopuszczonych do głosowania
ZSG w Bogucicach - lista zatwierdzonych projektów
ZSG w Bogucicach - lista zatwierdzonych projektów

Inf.: Stowarzyszenie Moc Radości
Fot.: Photo by Ben White on Unsplash

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje