piątek, 11 grudnia 2020 21:08

Afera z RFIL. Artur Kozioł: Oczekujemy jasnej odpowiedzi od rządu

Autor Marzena Gitler
Afera z RFIL. Artur Kozioł: Oczekujemy jasnej odpowiedzi od rządu

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita odpowiedział na zarzuty samorządowców, których gminy i miasta nie dostały żadnego wsparcia przy podziale RFIL. Do artykułu odniósł się burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, który domaga się wyjaśnień na temat kryteriów konkursu nie tylko od wojewody, ale również od premiera.

„Czy 116 mln zł to nic?”

Wojewoda na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego opublikował oraz wysłał do mediów artykuł zatytułowany „Czy 116 mln zł to nic?” w którym pyta, czy samorządy, które teraz pominięto, nie dostały już dostatecznego wsparcia od rządu w związku z epidemią. Przypomina, że rząd rozdał lub wkrótce rozda prawie miliard złotych dla samorządów Małopolski z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Największa kwota – 93,5 mln zł – przyznana została Krakowowi. Znaczące środki otrzymały również Wieliczka (9,5 mln zł), Tarnów (9,4 mln zł) czy Oświęcim (3,6 mln zł).

„Tylko zatem do tych wskazanych czterech małopolskich samorządów trafiło około 12% wszystkich środków, które z Funduszu otrzymała Małopolska. Głosy sugerujące, jakoby samorządy te nie skorzystały z dofinansowania – są wysoce krzywdzące i nieprawdziwe. Dodatkowo zapewne bez trudu można byłoby wskazać inwestycje, które już zostały w tych gminach zrealizowane dzięki „Tarczy dla Samorządów”” – czytamy w artykule.

Wojewoda przypomina, że RFIL miał dotychczas dwie odsłony. Pierwszy nabór trwał do 10 sierpnia i przyniósł Małopolsce ponad 556 mln zł. Dofinansowanie otrzymały wszystkie samorządy. Kolejny nabór zakończył się 30 września. Tym razem małopolskie samorządy otrzymają blisko 402 mln zł. Oceny wniosków dokonywała powołana przez Prezesa Rady Ministrów Komisja ds. Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego. Nabór cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Tylko w Małopolsce wpłynęło 1112 wniosków, z których 186 otrzyma dofinansowanie. Właśnie ruszył kolejny nabór, który potrwa od 10 do 28 grudnia.

- Łącznie dla całej Polski z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi 12 mld zł w kolejnych etapach. Mówienie, że któryś z samorządów nie otrzymał wsparcia, jest nieprawdą. Formuła Funduszu ma charakter hybrydowy, zakładający z jednej strony przyznanie wsparcia wszystkim samorządom, a z drugiej dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie. W dobie walki z epidemią COVID-19 właśnie taka formuła jest najbardziej efektywna z punktu widzenia zapewnienia zrównoważonego rozwoju regionów. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego rozbudował szeroki wachlarz narzędzi wspierających samorządy właśnie pod kątem walki z ekonomicznymi skutkami epidemii. W wielu przypadkach to właśnie lokalne inwestycje i projekty będą szansą na ocalenie miejsc pracy. Wszystkich zaś, którzy podają w wątpliwość ideę Funduszu, zachęcam do rzetelnej refleksji i prostej odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście 116 mln zł to nic – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Artur Kozioł: tłumaczenie wojewody jest nieprawdziwe

- Pan wojewoda jak widać pisze kryteria "na kolanie" – ocenił opublikowany na stronie MUW i rozesłany do mediów artykuł burmistrz wymienionej w nim Wieliczki, Artur Kozioł. – Nie zna kryteriów, bo zapewne ich nie ma. Nikt zresztą ich nie może znaleźć. Wojewoda wspomina w piśmie, że w drugim rozdaniu pieniądze dostały małe gminy, a przypomnijmy, że z powiatu wielickiego wnioskowała o wsparcie również Gmina Biskupice, która jest małą gminą, a ubiegała się o dofinansowania na szkołę i też nic nie dostała. Więc tłumaczenie wojewody jest nieprawdziwe.

Łukasz Kmita próbuje też przekonywać, że jeśli w jakich funduszach uczestniczyliśmy wcześniej, to już nie ma szans na wsparcie w czasie kryzysu spododowanego epidemia koronawirusa z innych funduszy. To wynika ze słów pana wojewody. Dlaczego w takim razie sąsiednia gmina (Myślenice przyp. red.) dostała 22 miliony? - pyta burmistrz Wieliczki. -  My nie chcemy się kłócić z innymi samorządami. My oczekujemy od pana wojewody jasnej odpowiedzi, jakie były kryteria podziału tych konkretnych środków.

Przy okazji warto wspomnieć, że wsparcie nie otrzymały również inne wnioski złożone przez Wieliczkę. Wojewoda odmówił dofinansowania budowy sali gimnastycznej w Janowicach. Dostaliśmy zero a wnioskowaliśmy o milion czterysta złotych. Odmówił dofinansowania do Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce w poprzednim roku. W tym roku odmówił też dofinansowania do mostu w Kokotowie, ważnego dla budowy bazy LPR i do budowy szkoły w Mietniowie. Rozumiem, że wojewoda ma problem z uzasadnieniem, dlaczego w pandemii wsparcia nie dostali wszyscy samorządowcy - mówi Artur Kozioł. - A przecież w tej trudnej sytuacji czy duże czy małe miasto ma problemy. Ich wielkość zależy od ilości mieszkańców. Większe gminy i miasta mają trudniej. Pan wojewoda powinien zrozumieć, że inna sytuacja jest w gminie, gdzie jest 10 tys. mieszkańców, a inna gdzie jest 700 tys. jak w Krakowie, gdzie obciążenia są jeszcze większe. W przeliczeniu na mieszkańca kalkulacja wojewody wyjdzie marnie. Wojewoda w swoim piśmie powołuje się jedynie na Mateusza Morawieckiego. Oprócz tego, że zna premiera, nic z niego nie wynika, bo nie podaje innych kryteriów.

Wieliczka żąda dostępu do informacji

Burmistrz Artur Kozioł skierował pismo do premiera Mateusza Morawieckigo, w którym wnioskuje o przesłanie szczegółowych informacji o naborze wniosków do RFIL, którego wyniki ogłoszono 8 grudnia. Chce się dowiedzieć przede wszystkim, jakimi kryteriami kierowała się komisja decydująca do kogo popłynie rządowe wsparcie i kto decydował ostatecznie o podziale środków.

Wieliczka, 10 grudnia 2020 r.

Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnioskuje o udostępnienie informacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) dot. naborów wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego wyniki zostały ogłoszone 8 grudnia 2020 r. Proszę o przekazanie niżej wymienionych informacji publicznych dot. ww. naboru:

1)  wersje elektroniczne wszystkich wniosków o uzyskanie środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego złożonych przez jednostki z terenu województwa małopolskiego;

2)  indywidualne karty oceny wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru przez jednostki z terenu województwa małopolskiego;

3)  wszystkie zbiorcze protokoły z ocen wniosków złożonych prze JST wytworzone w ramach działalności Komisji ds. Wsparcia Działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego;

4)  imienną listę członków komisji, którą Prezes Rady Ministrów powołał w celu udzielenia wsparcia;

5)  treść wszystkich rekomendacji co do wysokości przyznawanych środków poszczególnym wnioskodawcą przekazanych przez Komisji ds. Wsparcia Działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego Prezesowi Rady Ministrów;

6)  liczbę złożonych wniosków oraz wskazaną w nich kwotę wnioskowanych środków w przekroju według województw i wnioskodawców;

7)  liczbę złożonych wniosków wskazanych w nich wnioskowaną kwotę oraz wysokość przyznanego wsparcia z terenu województwa małopolskiego.

Proszę o udostępnienie powyższych informacji w następujący sposób:

przesłanie informacji na podany powyżej adres poczty  elektronicznej.

zobacz też:

Wieliczka bez wsparcia z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Burmistrz interweniuje u premiera
Wieliczka nie dostała wsparcia z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Burmistrz napisał do premiera Mateusza Morawieckiego, domagając się uzasadnienia odrzucenia projektów złożonych przez samorząd.
Rządowy fundusz wsparcia tylko dla lojalnych samorządów? “PiS rozdał pieniądze “po uważaniu”
Podzielono środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niektóre samorządy nie dostały żadnego wsparcie na przeciwdziałanie skutkom epidemii. Dlaczego?
Kraków. Samorządowcy protestują przeciwko upolitycznieniu rządowego wsparcia
Samorządowcy i politycy zorganizowali w Krakowie konferencję prasową po szokującym podziale środków z Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Czują się wykluczeni, a rządowi zarzucają upolitycznienie wsparcia, które miało być pomocą w walce ze skutkami epidemii.
koronawirus najnowsze informacje
Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje