środa, 9 grudnia 2020 15:07

Wieliczka bez wsparcia z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Burmistrz interweniuje u premiera

Autor Marzena Gitler
Wieliczka bez wsparcia z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Burmistrz interweniuje u premiera

Wieliczka nie dostała wsparcia z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Burmistrz napisał do premiera Mateusza Morawieckiego, domagając się uzasadnienia odrzucenia projektów złożonych przez samorząd.

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki poinformował o przeznaczeniu 12 miliardów na wsparcie dla samorządów dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa. Wyniki konkursu na podział Funduszu Inwestycji Samorządowych opublikował wczoraj wojewoda Łukasz Kmita. Niestety, wiele wniosków odrzucono. Między innymi o w środki na kilkanaście, o które ubigała się Gmina Wieliczka.

Rządowy fundusz wsparcia tylko dla lojalnych samorządów? “PiS rozdał pieniądze “po uważaniu”
Podzielono środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niektóre samorządy nie dostały żadnego wsparcie na przeciwdziałanie skutkom epidemii. Dlaczego?

Sytuację skomentował na Facebooku poseł PiS Urszula Rusecka, która zarzuciła Wieliczce, że w składanych wnioskach nie zadeklarowała wkładu własnego.

"Pragnę Państwa poinformować - bo wiele takich pytań do mnie trafia (dlaczego Gmina Wieliczka nie otrzymała żadnego dofinansowania?) - zasięgając informacji w Ministerstwie dowiedziałam się, że Powiat Wielicki oraz Gmina Kłaj otrzymały dofinansowanie z prostych powodów - obie te jednostki złożyły dobre i merytoryczne wnioski oraz przede wszystkim zadeklarowały WKŁAD WŁASNY Gminy lub z innych źródeł. Niestety, we wszystkich 11 wnioskach, jakie złożyła Gmina Wieliczka (bo złożyła takie wnioski, owszem) nie przewidziano żadnego wkładu własnego, a każdą inwestycję o dofinansowanie jakiej wnioskował Urząd Miasta i Gminy Wieliczka określono jako w 100% do sfinansowania z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Tak skonstruowane wnioski nie miały prawa zostać zakwalifikowane do dofinansowania. Nawet wnioski najmniejszych i mniej zamożnych niż Wieliczka gmin otrzymały dofinansowanie, gdyż zadeklarowały wkład własny co sprawiło, że w klasyfikacji punktowej wniosków znalazły się na miejscu wyższym niż Wieliczka. Przykro mi niezmiernie z tego powodu, że Miasto i Gmina Wieliczka nie będą korzystały z tak wymiernej pomocy jakim jest Fundusz Inwestycji Lokalnych, szczególnie w tych ciężkich, pandemicznych czasach. Nie mniej jednak, jak zawsze - dla tych Państwa, którzy mnie znają - moja deklaracja, że nadal będę mocno zabiegać o kolejne dofinansowania dla Powiatu Wielickiego i wszystkich Gmin wchodzących w skład naszego Powiatu. Liczę, jak zawsze, na lepszą i skuteczniejszą współpracę ze strony Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka! Będę nadal zabiegać o kolejne formy wsparcia dla naszej Wieliczki i Powiatu!" - napisała na Facebooku.

#PracaDlaRegionu #CzasLokalnychInwestycji Jeszcze raz kilka słów o Funduszu Inwestycji Lokalnych, ode mnie... Pragnę...

Opublikowany przez Urszulę Rusecką Wtorek, 8 grudnia 2020

Burmistrz pyta o kryteria

Do sprawy w rozmowie z nami odniósł się burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, który zauważył przede wszystkim, że przy podziale wniosków nie podano żadnego kryterium.

– Jeżeli ktoś tak się wypowiada na temat wniosków, tak jak pani Rusecka, która była pracownikiem urzędu, to chyba nie przeczytał wniosków dokładnie. W rzeczywistości albo to jest kontynuacja rozpoczętych projektów, albo kolejne projekty. Mówimy o funduszu odbudowy, to dlaczego ktoś dostaje w nim 22 miliony w tym na obiekty sportowe?

Gmina Wieliczka ubiegała się o ok. 78 mln zł na 11 inwestycji. Złożyła wnioski o budowę sal gimnastycznych przy szkołach w Mietniowie i Byszycach, budowę przedszkoli w Pawlikowicach i na os. Lekarka, rozbudowę szkoły nr 2 w Wieliczce, Grabiu (wraz z sala gimnastyczną) i Śledziejowicach (z kompleksem sportowym). Ubiegała się też o środki na budowę drogi w Grajowie, ul. Wygoda oraz ul. Różanej w Śledziejowicach. Z Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina chciała też sfinansować budowę łącznika DK 94 z  drogą powiatową w Czarnochowicach, która byłaby obwodnicą Wieliczki. Nie dostała żadnego wsparcia.

– Jedni dostali 100% inni 50%, a inni w ogóle. Proszę porównać nasze wnioski z tymi, których realizację ze wsparciem z Funduszu Inwestycji Lokalnych ogłosił dziś wojewoda. One niczym się nie różnią - mówi artur Kozioł. - Jeśli wśród nich są takie, które otrzymały 100% wsparcia, to poseł powinna nas przeprosić. Tymczasem próbuje wprowadzić w błąd i to nie pierwszy raz. Zrobiliśmy wczoraj w nocy konferencję z prezydentami z całej Polski, którzy protestują przeciwko rządowemu wetu wobec budżetu Unii. Okazało się, że jakaś część z nich coś dostała wsparcie, jakaś część nie. Wszyscy próbują zrozumieć jakie było kryterium. Warto zauważyć, że po pierwsze rząd rozdaje pieniądze, które we wrześniu zabrał nam z PIT-u. I robi to nieprzypadkowo w tym terminie, gdy samorządowcy protestują przeciwko unijnemu wetu.

Artur Kozioł pisze do Mateusza Morawieckiego

Burmistrz wysłał pismo do premiera (poniżej), w którym wyraził ubolewanie z powodu pominięcia Wieliczki przy podziale środków i domaga się uzasadnienie odrzucenia złożonych projektów.

"Szanowny Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Odpowiadając na przygotowaną przez Pana i polski Rząd propozycję wsparcia samorządów w związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez wejście w życie tzw. tarczy antykryzysowej gmina Wieliczka opracowała i złożyła 11 wniosków o dofinansowanie działań na swoim obszarze w ramach powołanego specjalnie na ten cel funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Wyrażam głębokie ubolewanie oraz niezrozumienie w związku z odrzuceniem przez Instytucję oceniającą projekty wszystkich przygotowanych przez naszą gminę wniosków, mimo, że zostały one złożone w terminie oraz nie wniesiono do nich żadnych uwag.

Kwoty dotacji zostały zaplanowane zgodnie z określonymi kryteriami, regulaminem programu oraz szczegółowymi wytycznymi przedstawionymi przez Rząd.

Poniżej pozwalam sobie zamieścić listę projektów z tytułem i kwotą zadania, które nie uzyskały dofinansowania, mimo spełnienia wszystkich wymagań określonych w programie:

1. Budowa Sali gimnastycznej w Mietniowie - 4 973 000,00 zł
2. Budowa przedszkola w Pawlikowicach - 3 000 000,00 zł
3. Budowa Sali gimnastycznej w Byszycach - 3 100 000,00 zł
4. Rozbudowa Szkoły nr 2 W Wieliczce - 5 500 000,00 zł
5. Budowa przedszkola na osiedlu Lekarka - 3 300 000,00 zł
6. Rozbudowa Szkoły w Grabiu wraz z salą gimnastyczną - 5 200 000,00 zł
7. Budowa Szkoły podstawowej w Śledziejowicach wraz z kompleksem sportowym - 8 200 000,00 zł
8. Przebudowa ul Wygoda - 2 850 000,00 zł
9. Przebudowa drogi gminnej 560907K Grajów - 10 510 740,00 zł
10. Przebudowa ul Różanej w Śledziejowicach - 1 244 919,19 zł
11. Budowa łącznika drogi krajowej 94 z drogą powiatową nr 2037 K „obwodnica Wieliczki- Czarnochowice” - 18 680 000,00 zł.

Niniejszym zwracam się z prośbą do Pana Premiera o uzasadnienie, z jakich powodów żaden z projektów nie uzyskał akceptacji oraz wsparcia finansowego, mimo składanych wcześniej deklaracji o gotowości wsparcia działań samorządów w całej Polsce w związku z trwającą epidemią Covid-19.

Jednocześnie przedkładam listę wniosków złożonych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, które oczekują na rozpatrzenie:

1. Centrum Opieki Geriatrycznej - 64 791 680,00 zł
2. Budowa Sali gimnastycznej w Mietniowie - 4 973 000,00 zł
3. Budowa Szkoły podstawowej w Śledziejowicach wraz z kompleksem sportowym - 8 200 000,00 zł
4. Przebudowa wschodniej obwodnicy Wieliczki - 12 800 000,00 zł
5. Budowa łącznika drogi krajowej 94 z drogą powiatową nr 2037 K „obwodnica Wieliczki
Czarnochowice” - 18 680 000,00 zł
6. Rewitalizacja Parku Mickiewicza i budowa dwóch tężni solankowych lokalnych - 6 200 000,00 zł
7. Budowa Parkingu wielopoziomowego w Wieliczce - 16 000 000,00 zł

Mam nadzieję, że przedstawione przez naszą gminę propozycje pozwolą na uzyskanie wsparcia finansowego ze strony polskiego Rządu."

koronawirus najnowsze informacje
Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje