piątek, 30 sierpnia 2019 13:29

Artur Kozioł: Potrzebny nam jest system Koniecznej Opieki Medycznej

Autor (red)
Artur Kozioł: Potrzebny nam jest system Koniecznej Opieki Medycznej

Rozmowa z burmistrzem Wieliczki Arturem Koziołem kandydatem na Senatora RP w okręgu 34 (powiat: proszowicki, bocheński, brzeski, wielicki).

Rozmawiamy o służbie zdrowia i konieczności wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej na terenie wielickiej gminy. Systematycznie zwiększa się liczba mieszkańców, rośnie więc zapotrzebowanie na placówki medyczne, w których można otrzymać pomoc w nagłych wypadkach.

To jeden z największych problemów cywilizacyjnych, które nas dotykają – ograniczony dostęp do opieki medycznej. Wszyscy doświadczyliśmy sytuacji, w której pojawia się potrzeba szybkiego skorzystania z pomocy lekarskiej, bo na przykład nagle wzrosło nam ciśnienie, źle się poczuliśmy, przytrafiło się zwichnięcie czy skręcenie, a przy tym wiemy, że nie jest to sytuacja zagrażająca życiu. Jakie mamy możliwości? Nie możemy, jak kiedyś, udać się do najbliższego pogotowia. Jedziemy na SOR, który mieści się w Krakowie, gdzie zapewne spędzimy sporo czasu czekając na przyjęcie. Ewentualnie wzywamy karetkę ze świadomością, że blokujemy miejsce w momencie np. poważnego wypadku. Jeśli sytuacja dotyczy starszej osoby, a przecież w tym przypadku potrzeba interwencji lekarskiej zwiększa się znacznie, to praktycznie nie można nie wezwać karetki. Sytuacja dodatkowo komplikuje się jeśli starsza osoba mieszka w bloku bez windy bądź ma problemy z chodzeniem i potrzebuje dostać się do lekarza. Podobnie, jeśli mieszka w jednej z mniejszych miejscowości, a stan zdrowia jest poważny. Sam tego doświadczyłem – karetka jadąca do mojej bardzo chorej mamy przyjechała po długim czasie, mając trudności z odnalezieniem właściwej drogi. To są problemy, które dotyczą nas tu i teraz.

W Wieliczce nie mamy szpitala ani SOR-u. W pełni musimy opierać się na krakowskiej infrastrukturze medycznej. Natomiast ilość mieszkańców w naszym mieście i powiecie dynamicznie rośnie. Trzeba też pamiętać, że wiele jest miejsc o dużym skupisku ludności, w których niezbędne są placówki gwarantujące ludziom doraźną opiekę lekarską w nagłych wypadkach oraz szybkie przeprowadzenie badań. Obecny system jest niewystarczający i wymaga zmiany!

Co w takim razie należałoby zmienić i w jaki sposób?

Potrzebny nam jest system Koniecznej Opieki Medycznej. Takiej, która brałaby na siebie ciężar opieki nad pacjentem, potrzebującym przede wszystkim doraźnej pomocy. Czasami około 70% dziennych interwencji na SORze to są interwencje „lekkie”, niewymagające hospitalizacji. A przecież wiążą się one z wieloma uciążliwościami, zwłaszcza dla starszych osób, przede wszystkim wynikających z trudności z dotarciem, odległością i konieczności długiego oczekiwania na badania. Wprowadźmy więc obok „całodobowego” - system Koniecznej Opieki Medycznej. W ramach tego systemu powstałyby placówki zdolne do dotarcia i przewiezienia pacjenta, które gwarantowałyby natychmiastową konsultację, przeprowadzenie badań, pozostawienie na obserwacji, jeśli byłoby to konieczne. Z jednej strony odciążylibyśmy na przykład krakowskie szpitale, do których często trafiają pacjenci z całego województwa oraz pogotowie ratunkowe, a z drugiej - wśród mieszkańców zwiększyłoby się poczucie bezpieczeństwa wynikające ze zdecydowanie większego dostępu do odpowiedniej opieki lekarskiej. Z trzeciej zaś strony, skończyłoby się męczące i czasochłonne wędrowanie do właściwej placówki w Krakowie a co za tym idzie skróciłby się czas dotarcia do lekarza i zwiększyłaby się skuteczność interwencji medycznej.

W jaki sposób dokonać tej zmiany? Przede wszystkim – system opieki medycznej powinien oprzeć się na organach założycielskich. W Wieliczce takim organem dla SPZLO jest samorząd. Powinniśmy mieć bez konkursów i rywalizacji prawo do świadczenia usług medycznych.

Gdzie mieściłyby się takie placówki? W centrum większych ośrodków, takich jak Wieliczka?

Niekoniecznie w centrum miast. Takie placówki należy umieścić tam, gdzie jest największe zagęszczenie mieszkańców. W kilku miejscach w powiecie, tak, żeby dostęp do nich był jak najszybszy i gwarantował wysoką skuteczność pomocy.

Czy system Koniecznej Opieki Medycznej to kolejne wielkie wyzwanie dla samorządu?

Zdecydowanie tak. 30 lat wielickiej samorządności zmieniło miasto, gminę, powiat. Zmieniło nasze miejsce w sposób diametralny, a co za tymi zmianami idzie – pojawiły się nowe potrzeby. Zbudowanie odpowiedniego systemu opieki medycznej to jedna z najważniejszych potrzeb, a zarazem kolejnych wyzwań, jakie przed nami stoją. Dzisiaj rozpoczynamy na ten temat dyskusję.

Wyborczy Tygiel - najnowsze informacje