środa, 25 października 2023 12:28

Barbara Nowak idzie na sądową wojnę z posłem PO. Będzie rewanż

Autor Patryk Trzaska
Barbara Nowak idzie na sądową wojnę z posłem PO. Będzie rewanż

Barbara Nowak składa pozew przeciwko posłowi PO, Aleksandrowi Miszalskiemu. Małopolska Kurator Oświaty twierdzi, że polityk ją oczernia i szkaluje nauczycieli. Poseł odpowiada i zapowiada własny pozew. – Działania oraz publiczne wypowiedzi formułowane przez Barbarę Nowak, pełniącą obecnie funkcję Małopolskiego Kuratora Oświaty, od lat budzą daleko idące kontrowersje i oburzenie opinii publicznej nie tylko w Krakowie, ale także całej Polsce – twierdzi przewodniczący struktur Platformy Obywatelskiej w Krakowie i zapowiada dalsze interwencje w kuratorium.

Działania Małopolskiego Kurator Oświaty od kilku lat budzą kontrowersje. W opinii wielu, instytucja stoi na straży interesów partyjnych, a nie małopolskich uczniów i nauczycieli. W związku z zastrzeżeniami do pracy Barbary Nowak i podległej jej instytucji poseł Koalicji Obywatelskiej, Aleksander Miszalski wielokrotnie interweniował w Małopolskim Kuratorium.

Barbara Nowak nie przebiera w słowach

Tuż przed wyborami na oficjalnej stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty pojawiło się oficjalne oświadczenie, w którym Barbara Nowak zarzuciła Aleksandrowi Miszalskiemu (w tym czasie kandydatowi na kolejna kadencję w parlamencie) budowanie swojej pozycji politycznej kosztem małopolskich nauczycieli. "Pan Poseł uznał, że zbuduje swoją popularność na osobach, które krzywdziły uczniów (tak buduje swój elektorat). Nic bardziej podłego. Dał tym osobom, nie tylko parasol ochronny i możliwość skorzystania z jego obsługi prawnej, ale przede wszystkim zagwarantował im rozgłos medialny. Cynicznie, wykorzystując immunitet poselski stał się tubą nagłaśniającą kłamstwa" - napisała Nowak tuż przed ciszą wyborczą.

Kurator oskarżyła szefa małopolskich struktur PO, że utrudnia działania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim. "Pan Poseł Aleksander Miszalski od czterech lat stara się blokować pracę Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim. Rozpowszechnia nieprawdziwą informację o liczbie postępowań dyscyplinarnych przeciwko nauczycielom i dyrektorom szkół w województwie małopolskim, pomimo przekazanych mu danych z Kuratorium Oświaty w Krakowie, jak i z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Kierowane do Pana Posła wezwania do wycofania się z kłamstw i sprostowania nieprawdziwych informacji były przez niego ignorowane. Dla posła Koalicji Obywatelskiej prawda nie ma żadnego znaczenia" – napisała Małopolska Kurator Oświaty.

fot. Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty/Facebook

"Pan Poseł Aleksander Miszalski rozpętał nagonkę"

W dalszej części czytamy, jak Barbara Nowak wylicza przeinaczanie faktów przez posła KO. "Kłamstwa o liczbie spraw dyscyplinarnych toczących się w województwie małopolskim mają służyć zdyskredytowaniu w przestrzeni publicznej nie tylko Małopolskiego Kuratora Oświaty, ale przede wszystkim działalności Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim, a w konsekwencji zdestabilizować pracę Nauczycieli w województwie małopolskim podsycając ich obawy o rzekomo im grożących, bezpodstawnych postępowaniach dyscyplinarnych. (...) W skład tej Komisji wchodzi, oprócz 3 wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie, 67 Nauczycieli i Dyrektorów cieszących się nieposzlakowaną opinią w swoich środowiskach, wybranych przez rady pedagogiczne, organy prowadzące i nauczycielskie związki zawodowe. To przeciwko nim Pan Poseł Aleksander Miszalski rozpętał nagonkę i nazwał Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Małopolskim „układem kuratoryjnym”, sugerując tym samym mafijny proceder. Na dodatek całą ciężką pracę Komisji nakierowaną wyłącznie na dobro i bezpieczeństwo ucznia Pan Poseł Miszalski sprowadza do wyimaginowanych prześladowań na tle światopoglądowym. Dla Pana Posła wiedza o stanie faktycznym nie stanowi przeszkody w formułowaniu oszczerstw, jak również nie czuje zażenowania występując także przeciwko swojej politycznej formacji" – zaznacza.

Sprawa będzie miała swój finał w sądzie

Na koniec, Małopolska Kurator Oświaty zapowiedziała złożenie pozwu przeciwko politykowi PO. "Z przyczyn jak wyżej, został złożony pozew do Sądu w sprawie o naruszenie dóbr osobistych Małopolskiego Kuratora Oświaty, a kolejnym krokiem będzie wniosek do Prezydium Sejmu o uchylenie immunitetu poselskiego Panu Posłowi Aleksandrowi Miszalskiemu. Tym samym Małopolski Kurator Oświaty oświadcza, że nie pozwoli na dalsze bezkarne szkalowanie swojego imienia i kolportowanie nieprawdziwych i celowo zafałszowanych informacji, szczególnie w sytuacji gdy zbicie kapitału politycznego odbywa się kosztem bezpieczeństwa dzieci młodzieży" – podsumowuje Nowak w oświadczeniu.

Kontrowersje oświadczenia Małopolskiej Kurator Oświaty dotyczą również tego, kiedy się ono ukazało. O sprawie poinformowała na X (dawniej Twitter) Barbara Nowak 13 października, kilkanaście godzin przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. Samo oświadczenie było dostępne na stronie kuratorium nawet w momencie, kiedy agitacja wyborcza była zakazana.

fot. Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty/Facebook

Poseł odpowiada

Na opublikowane tuż przed ciszą wyborczą oświadczenie błyskawicznie zareagował sam zainteresowany. Aleksander Miszalski, w zamieszczonym w mediach społecznościowych oświadczeniu, przypomniał o szeregu kontrowersji i nieprawidłowości związanych z działaniami Małopolskiego Kuratorium Oświaty. "Działania oraz publiczne wypowiedzi formułowane przez Barbarę Nowak, pełniącą obecnie funkcję Małopolskiego Kuratora Oświaty, od lat budzą daleko idące kontrowersje i oburzenie opinii publicznej nie tylko w Krakowie, ale także całej Polsce. Dowodem tego jest szereg doniesień medialnych obrazujących postępowanie Pani Barbary Nowak rodzące powszechny sprzeciw i oburzenie zarówno uczniów, rodziców, jak i nauczycieli. Jako poseł z województwa Małopolskiego, otrzymujący dziesiątki zgłoszeń od osób zbulwersowanych działaniem godzącym, zdaniem wielu, w dobro dzieci i młodzieży, od początku swojej kadencji czułem się w moralnym, politycznym i społecznym obowiązku podejmować wszelkie możliwe działania w obronie osób skrzywdzonych postepowaniem Barbary Nowak" – pisze Aleksander Miszalski.  

Poseł wyjaśnił, że jego działania wynikały z docierających do niego skarg uczniów oraz nauczycieli i wyliczył konkretne sprawy. "W związku z tym, wszelkie działania, w tym kontrole i interwencje poselskie, które podejmowałem w obecnej kadencji Sejmu względem Małopolskiego Kuratorium Oświaty miały na celu ochronę praw i dobra uczniów oraz nauczycieli. W trosce o wysoki poziom nauczania, niezależność edukacji od polityki partyjnej i w sprzeciwie wobec indoktrynacji oraz prześladowaniom działałem m.in. w sprawie dyrektorki, która 2021 r. pozwoliła uczniom swojej szkoły uczestniczyć w lekcji o Konstytucji RP w ramach prowadzonego przez stronę społeczną wydarzeniem pod nazwą "Tour de Konstytucja". Co ciekawe, na początku bieżącego roku, działająca przy Ministrze Edukacji i Nauki Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli w związku z nieprawidłowościami skierowała sprawę do ponownego rozpatrzenia, przy czym Komisja Małopolska wyznaczyła rozprawę na (sic!) 2024 rok!" – dodaje parlamentarzysta KO.

  • Zobacz:
Dobczyce: Rodzice bronią nauczycieli. „Murem za dyrekcją”
– Nasze działania mają na celu obronę naszej dyrekcji i naszych nauczycieli przed okrutną grą polityczną, która wokół szkoły się rozpętała – piszą rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach. – Pragniemy wesprzeć i w pełni popieramy działalność nauczycieli i dyrekcji, którymi kierowały dobr…

Szereg nieprawidłowości w Małopolskiej Komisji Dyscyplinarnej?

Miszalski przedstawił też dowody na przewlekłość postępowań przed komisją dyscyplinarną. Jednym z nich jest trwające ponad dwa lata postępowanie w sprawie dyrektor Mroczek-Guły. "Przykładem przewlekłego prowadzenia postępowania przez komisję dyscyplinarną działającą co prawda oficjalnie przy wojewodzie małopolskim lecz powoływaną na mocy stosownego porozumienia i kontrolowaną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty jest sprawa dyrektor Mroczek-Guły, która toczyła się ponad dwa lata, przy czym została zakończona uniewinnieniem przed organem odwoławczym, gdyż zarówno rzecznik dyscyplinarny - również powoływany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty - jak i komisja dyscyplinarna, zarzucając Pani Dyrektor niedopełnienie obowiązków w ogóle nie wskazali czynu, którego to obwiniona Pani Dyrektor miałaby się dopuścić. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna w swoim orzeczeniu nie pozostawiła "suchej nitki" na uzasadnieniu orzeczenia Małopolskiej Komisji wskazując szereg nieprawidłowości. To wszystko wskazuje na celowe i całkowicie nieprofesjonalne działanie Kuratorium, pod którego kontrolą jest działanie komisji oraz rzecznika dyscyplinarnego" – podkreśla poseł KO.

  • Zobacz:
Dyrektor krakowskiej szkoły o kuratorium: “Traktowanie w ten sposób nauczyciela jest dramatem”
Wiadomości Kraków. Dramat dyrektor Technikum nr 2 w Krakowie trwa 2,5 roku. Sprawa dyrekto była przykładem swoistego “układu małopolskiego”.
Skandal w krakowskim liceum. Dyrektorce grozi pozbawienie wykonywania zawodu
Kłopoty dyrektorki VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie mają związek z odmówieniem przełożenia egzaminu poprawkowego jednej z uczennic. Informacja o tym, że matka jednej z uczennic VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie złożyła skargę do Małopolskiego Kuratorium Oświaty, dotarła…

Małopolską Kurator Oświaty ma niemalże pełną kontrolę nad składem komisji dyscyplinarnej

Aleksander Miszalski cytuje również Porozumienie z 8 maja 2020 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Małopolską Kurator Oświaty. Wynika z niego, że Barbara Nowak, sprawuje niemalże pełną kontrolę nad składem komisji dyscyplinarnej, obsadzeniem stanowiska rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, a nawet polecania czy zatwierdzania wniosków o prowadzenie postepowań dyscyplinach, co piętnowali wielokrotnie swoich konferencjach przed siedzibą Kuratorium w Krakowie posłowie opozycji. "Bez względu na fakt obowiązywania podobnego porozumienia w latach wcześniejszych, czy w innych województwach, niespotykane były dotychczas przypadki, w których przeciwko nauczycielom wszczynane są postępowania niemające żadnego uzasadnienia w faktach czy w obowiązujących przepisach. To dopiero w wyniku kolejnych zgłoszeń kierowanych przez nauczycieli do Rzecznika Praw Obywatelskich ujawniono, że tak skonstruowane porozumienie pomiędzy Wojewodą a Kuratorium Oświaty może być nadużywane i wskutek tego naruszać prawo i nie dawać gwarancji rzetelnego i obiektywnego zbadania sprawy" – przypomina poseł PO.

Uderzyła ucznia, nie poniosła konsekwencji

Miszalski zarzuca też Nowak wybiórcze traktowanie nauczycieli w kwestiach dyscyplinarnych. "W Małopolsce dochodzi do przypadków, w których prawa i dobro uczniów są bezwzględnie naruszane przez nauczycieli, a Małopolski Kurator Oświaty nie decyduje się polecać na mocy powyższego porozumienia rzecznikowi dyscyplinarnemu prowadzenia postpowania wyjaśniającego. Przykładem tego jest szeroko opisane medialnie zdarzenie mające miejsce w Zespole Szkół nr I w Olkuszu. W marcu 2022 roku w tejże placówce oświatowej nauczycielka języka niemieckiego naruszyła nietykalność cielesną ucznia, uderzając go otwartą dłonią w potylicę, porównując następnie jego działania do Wladimira Putina. Wedle doniesień medialnych, w dniu 28 marca 2022 roku nadzorowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty rzecznik dyscyplinarny przy Wojewodzie Małopolskim po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy miał podjąć decyzję o niewszczynaniu postępowania wyjaśniającego. Podkreślam przy tym, że zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem, Małopolska Kurator Oświaty miała prawo polecania Rzecznikowi Dyscyplinarnemu wszczęcie takiego postępowania, czego jednak nie uczyniła. Z inną tego rodzaju sytuacją mieliśmy zaś do czynienia w Tarnowie. Dyrektor liceum, mając sygnały od pedagoga szkolnego i od wychowawcy, poinformował Sąd Rodzinny o tym, iż w rodzinie uczennicy mogą wystąpić nieprawidłowości. Ciotka dziewczyny zawiadomiła z kolei prokuraturę. Ta, po kilku miesiącach śledztwa, postawiła matce nastolatki zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad dzieckiem. Matka dziewczyny złożyła skargę na działania szkoły do kuratorium. Małopolskie Kuratorium Oświaty wszczęło postępowanie przeciwko dyrektorowi Janowi Rybie, który ma stanąć przed komisją dyscyplinarną  dla nauczycieli – wylicza Miszalski.

  • Zobacz:
Mieszkańcy murem za dyrektorem. Prezydent miasta interweniuje u wojewody
Posiedzenie komisji, która ma orzec w sprawie dyrektora Ryby, wyznaczono dopiero na marzec przyszłego roku. To jakieś kuriozum! – mówi Roman Ciepiela.

"Sformułowania Barbary Nowak godzą w moje dobra osobiste"

Aleksander Miszalski zapowiedział, że sprawa oświadczenie opublikowanego przez Małopolską Kurator Oświaty znajdzie swój finał w sądzie, bo zamierza upomnieć się o swoje dobre imię. "Podsumowując wskazuję, że liczne sformatowania zawarte w oświadczeniu Barbary Nowak są nieprawdziwe i godzące w moje dobra osobiste. Wszelkie działania, które podejmowałem miały zawsze na celu dbałość o poziom edukacji i dobro uczniów. To jednak nie pierwsze kłamliwe wypowiedzi Barbary Nowak pod moim adresem. Pomimo wezwania jej do zaprzestania naruszania moich dóbr osobistych, nie miała ona odwagi sprostować swoich słów. Dlatego oświadczam, że wobec Barbary Nowak zamierzam wytoczyć postępowanie sądowe zmierzające do sprostowania kłamstw wypowiedzianych pod moim adresem. Zobowiązuje się również do dalszego działania na rzecz ochrony praw i dóbr uczniów oraz ich nauczycieli, a ponadto do tego, że po wygranych 15 października 2023 r. wyborach doprowadzimy do rychłego odwołania Barbary Nowak z funkcji Małopolskiego Kuratora Oświaty, by żaden nauczyciel w naszym województwie nie czuł się już zastraszony – oświadczył Aleksander Miszalski.

Poseł nie zamierza ulec presji Barbary Nowak. "Jak zapewne wiecie, w piątek przed zapadnięciem ciszy wyborczej, Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak złożyła pozew oskarżając mnie o naruszenie jej dóbr osobistych. Była uprzejma stwierdzić, że „chronię osoby krzywdzące dzieci, by budować w ten sposób swoją popularność”. Mogę jedynie pogratulować Barbarze Nowak „skuteczności”. Od piątku zgłosili się do mnie kolejni nauczyciele prześladowani przez układ kuratoryjny. Tak, będę te sprawy nagłaśniać tak długo, aż Barbara Nowak przestanie być Kuratorem Oświaty, co wydarzy się już wkrótce, a pokrzywdzeni nauczyciele i dzieci zostaną zrehabilitowani!" - zapowiedział już po wyborach.

Jak zapewne wiecie, w piątek przed zapadnięciem ciszy wyborczej, Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak złożyła pozew...

Opublikowany przez Aleksandra Miszalskiego - Poseł nę Sejm RP Środa, 18 października 2023

Przypomnijmy w przeprowadzonych 15 października wyborach parlamentarnych zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 35,38 proc. głosów. Drugie miejsce przypadło Koalicji Obywatelskiej z wynikiem 30,70 proc.. Na najniższym stopniu podium uplasowała się Trzecia Droga, która otrzymała 14,40 proc. głosów. Do sejmu weszły jeszcze Lewica (8,61 proc.) i Konfederacja (7,16 proc.). Nowy rząd najprawdopodobniej utworzą siły demokratycznej opozycji, która uzyskała 248 mandatów (231 konieczne, aby rządzić).


Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka