piątek, 12 czerwca 2020 20:17

Od września rusza przebudowa ulicy Słowackiego

Autor Emilia Gara
Od września rusza przebudowa ulicy Słowackiego

Gmina Olkusz podpisała z Wojewodą Małopolskim mowę na przyznanie dofinansowania w wysokości 1 071 662,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego nr 120281K  w km od 0+000,00 do 0+435,36 w Olkuszu, Gmina Olkusz” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowity koszt szacowany jest na 2 378  429,76 zł, z czego środki kwalifikowane wyniosą 2 143 325,08 zł.

W zakres prac przebudowy ul. Słowackiego od ul. K. K. Wielkiego do dk 94 wchodzi kompleksowa przebudowa jezdni, chodników, miejsc postojowych, dobudowa brakującej kanalizacji burzowej i budowa linii oświetleniowej. W wyniku przebudowy drogi zostanie ujednolicona szerokość jezdni, która wynosić będzie 5,5 m, za wyjątkiem odcinka z ostrymi zakrętami, gdzie dodatkowo zostanie wykonane poszerzenie i przechyłka poprzeczna jezdni w celu zmniejszenia siły odśrodkowej  działającej na kierowców. Czas realizacji - 09.2020r. - 08.2021r. Długość przebudowanego odcinka będzie wynosić 435 m.

Fundusz Dróg Samorządowych ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także do poprawy oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Oceny wniosków dokonywano, mając na celu wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze  województwa.

Inf. i fot.: UMiG Olkusz

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje