piątek, 10 lipca 2020 15:44

Będzie remont drogi Siekierczyna - Podlas

Autor Marzena Gitler
Będzie remont drogi Siekierczyna - Podlas

27 czerwca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut podpisał umowę na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych remontu drogi gminnej Siekierczyna - Podlas w miejscowości Siekierczyna.

Na modernizację  blisko 3-kilometrowego odcinka drogi Gmina Limanowa otrzymała 1,2 mln zł co stanowi ok 70% kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji.

Dzięki tym środkom wspólnie z samorządami możemy zmieniać Małopolskę i radzić sobie z klęskami żywiołowymi czy epidemią. Małopolska to nasza wspólna sprawa i nam wszystkim zależy na jej rozwoju – podkreślał podczas spotkania Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

Gmina Limanowa na remont drogi Siekierczyna - Podlas z własnego budżetu przeznaczy kwotę 625 tys. zł, a całość zadania wyniesie 1,8 mln zł.

Wykonawca zadania firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Wysoka, ul. Lipowa 5A 52-200 Wrocław wykona inwestycje do dnia 30 września bieżącego roku.

Inf. i foto: UG Limanowa

Limanowa - najnowsze informacje