środa, 17 lipca 2019 14:47

Bochnia. 60 tys. zł na ochronę zabytków w powiecie

Autor Mirosław Haładyj
Bochnia. 60 tys. zł na ochronę zabytków w powiecie

W Starostwie Powiatowym w Bochni wręczono symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu bocheńskiego.

- Wielu właścicieli zabytków, szczególnie parafii nie ma wystarczających środków na renowacje tych cennych architektonicznie i historycznie obiektów. Dlatego wspieramy je dotacjami. Powiat od 2011 roku przeznaczył na ten cel ponad 300 tysięcy złotych - podkreśla Adam Korta, starosta bocheński.

Taka kwota z budżetu powiatu pozwoli odnowić i odrestaurować aż 9 obiektów położonych na terenie powiatu bocheńskiego m.in. Bazylikę św. Mikołaja w Bochni, ołtarz w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli czy też dach na zamku w Wiśniczu. Dotacja została przyznana została przez Radę Powiatu w tym roku w dwóch turach podczas sesji w kwietniu oraz w czerwcu.

Pełna lista beneficjentów:

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Łapczycy, Konserwacja polichromowanego sklepienia murowanego w zakrystii kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łapczycy - 8 000 zł

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M w Brzeźnicy - Pełna konserwacja techniczna i estetyczna dekoracji malarskiej (polichromii) ściany północnej prezbiterium - 8 000 zł

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żegocinie - Zakup instalacji przeciwwłamaniowej do kościoła pw. św. Mikołaja w Żegocinie - 6 000 zł

Jerzy Silberring, Kraków - Remont i konserwacja oraz rekonstrukcja stolarki zewnętrznej na poziomie parteru zabytkowej Willi pod Kozłem w Bochni - 5 000 zł

Parafia rzymskokatolicka pw. Ducha św. w Chronowie - Konserwacja i odnowa chrzcielnicy barokowej, polichromowanej z XVII/XVIII w zabytkowym kościele pw. Ducha św. w Chronowie - 5 000 zł

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji gotyckiego kościoła pw. św. Mikołaja Bpa  w Bochni – remont 2 przypór przy kruchcie od strony południowej elewacji - 20 000 zł

Kopalnia Soli Bochnia, sp. z o.o. Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza  pw. św. Kingi z kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli w Bochni, w zakresie mensy ołtarzowej z polichromowanym antepedium - 2 000 zł

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Chełmie - Ołtarz główny w kościele parafialnym w Chełmie – obraz „Chrzest Pański” - 2 000 zł

Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu – Zamek Kmitów i Lubomirskich - remont pokrycia dachowego (roboty blacharsko-dekarskie) w obrębie dziedzińca wewnętrznego - 4 000 zł

Fot. i inf.: Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje