niedziela, 26 maja 2024 04:05

Bochnia. Powiat pozyskał środki na usuwanie skutków osuwisk

Autor Katarzyna Jamróz
Bochnia. Powiat pozyskał środki na usuwanie skutków osuwisk

– Dzięki tym środkom będziemy mogli jeszcze skuteczniej i szybciej reagować na zagrożenia związane z osuwiskami. To kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy infrastruktury w naszym powiecie – wyjaśnia Adam Korta Starosta Bocheński.

W środę (22 maja) w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda Krzysztof Jan Klęczar podpisał umowy potwierdzające przyznanie środków na stabilizację osuwisk. Na miejscu obecni byli przedstawiciele samorządu województwa małopolskiego, powiatów: bocheńskiego, limanowskiego, myślenickiego, tarnowskiego oraz gmin Brzesko i Piwniczna-Zdrój. – Środki, które przekazujemy samorządom, dają fundament pod działania prowadzące do sprawnego zabezpieczenia osuwisk i usunięcia ich skutków. Na te prace czekają przede wszystkim mieszkańcy terenów dotkniętych osuwiskowymi ruchami ziemi – podsumował wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

240 tysięcy złotych

Południowa część powiatu bocheńskiego, ze względu na swoje ukształtowanie terenu i budowę geologiczną, to obszary o dużej liczbie osuwisk. Dzięki pozyskanemu przez powiat bocheński dofinansowaniu rządowemu będzie możliwość odbudowania zniszczonej infrastruktury. – Dzięki tym środkom będziemy mogli jeszcze skuteczniej i szybciej reagować na zagrożenia związane z osuwiskami. To kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy infrastruktury w naszym powiecie – wyjaśnia Adam Korta Starosta Bocheński.

Umowę na dofinansowanie z Wojewodą Małopolskim Janem Krzysztofem Klęczarem podpisali Starosta Bocheński Adam Korta i Wicestarosta Ryszard Drożdżak. Powiat Bocheński otrzyma 240 tysięcy złotych ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Przyznane dofinansowanie dotyczy opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na osuwiska przy drogach powiatowych w Sobolowie i Kamionnej.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bochni
Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje

Rozrywka