piątek, 22 maja 2020 13:18

Bochnia: Przedszkola i oddziały przedszkolne otwarte od 25 maja

Autor Mirosław Haładyj
Bochnia: Przedszkola i oddziały przedszkolne otwarte od 25 maja

Od dnia 25 maja zostaną otwarte miejskie przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Bochni, w których będą obowiązywały wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Od 18 maja br. przywrócona została możliwość uczestnictwa dzieci w zajęciach rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka za zgodą rodziców. Aktualnie dyrektorzy przygotowują się do zapewnienia dzieciom jak najbardziej bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu. W tym celu opracowane są odpowiednie procedury. Przedszkola i szkoły są zaopatrywane w środki ochrony osobistej i płyny do dezynfekcji.

Rodzice zainteresowani powrotem dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej proszeni są o złożenie deklaracji w terminie określonym na stronie internetowej placówki.

Ze względu na ograniczenia dotyczące liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 4m2, w przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej stosowane będą kryteria przyjęć.

Rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do przedszkola/oddziału przedszkolnego. W takim przypadku zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Dla dzieci pozostających w domu zajęcia będą realizowane jak dotychczas z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Oprócz przygotowania się pracowników przedszkoli i szkół do bezpiecznego przyjęcia dzieci, o kilku zasadach powinni pamiętać także rodzice i opiekunowie:

  • Nie ukrywaj informacji o stanie zdrowia swojego dziecka, jeśli czuje się nie najlepiej – niech pozostanie w domu.Nie przyprowadzaj dziecka do przedszkola/szkoły także wtedy, jeśli w Waszym domu obowiązuje kwarantanna.
  • Zapewnij maseczkę ochronną, jeśli Twoje dziecko ma powyżej 4 lat. Przypomnij, w jaki sposób prawidłowo ją nosić.
  • Przypomnij także o podstawowych zasadach higieny – częstym myciu rąk, niedotykaniu oczu, ust i nosa, niepodawaniu ręki koleżankom i kolegom, a także zasłanianiu twarzy łokciem podczas kichania i kaszlu.
  • Każde dziecko ma swoją ukochaną zabawkę, którą chciałoby zabrać do przedszkola. Wytłumacz, dlaczego tym razem nie powinno tego robić, a pluszak lub samochodzik powinien pozostać w domu.
  • Rodzic bierze na siebie pełną odpowiedzialność za podjętą przez siebie decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w okresie trwania epidemii COVID-19.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. W sprawie dodatkowych informacji bocheński urząd prosi o bezpośredni kontakt z dyrektorami"

Wszelkie informacje na temat wznowienia pracy przedszkoli/oddziałów przedszkolnych znajdują się na stronach internetowych konkretnych placówek. Prosimy o bezpośredni kontakt z dyrektorami przedszkoli/szkół w tym zakresie.
koronawirus najnowsze informacje

Inf.: UM Bochnia

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje