środa, 20 kwietnia 2022 07:50

Bochnia. Wolne miejsca w DPS-ie

Autor Katarzyna Jamróz
Bochnia. Wolne miejsca w DPS-ie

Dom Pomocy Społecznej w Bochni informuje o możliwości przyjęcia nowych mieszkańców, w tym również obywateli Ukrainy. Skierowanie do takiej placówki wymaga dokonania oceny stanu zdrowia oraz ustalenia zakresu możliwości korzystania przez daną osobę z pomocy środowiskowej.

Jakie dokumenty są potrzebne?

- wniosek, który składa się w ośrodku pomocy społecznej, właściwym według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie,

- zaświadczenie lekarskie z kwalifikacją do odpowiedniego typu Domu (druki wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej),

- zaświadczenie od psychiatry jeśli skierowanie dotyczy ośrodka dla osób przewlekle psychicznie chorych (druki wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej),

W normalnym trybie dokumenty powinny zawierać:

- wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika z opieki społecznej,

- dokument potwierdzający dochód osoby zainteresowanej,

- zgodę na ponoszenie odpłatności,

- opinię dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS.

W przypadku osób z Ukrainy:

- druk kwestionariusza  dla obywatela Ukrainy uciekającego przed konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju,

-  kartę oceny wg skali Barthel. Formularz wypełnia  lekarz w przychodni lub pielęgniarka środowiskowa.

W nagłych przypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów wymienionych powyżej. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do DPSu.

Dodatkowe informacje dot. przyjęcia, można uzyskać od pracownika pod nr. tel. 14 612 59 90 wew. 30.

Inf./Fot.: Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje