piątek, 4 października 2019 15:21

Brzeska Trójka jest odblaskowa

Autor Mirosław Haładyj
Brzeska Trójka jest odblaskowa

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku wzięła udział w akcji „Odblaskowa szkoła”. W jej ramach we wrześniu 650 uczniów placówki zostało zaopatrzonych w kamizelki i elementy odblaskowe, aby zwiększyć ich bezpieczeństwo podczas organizowanych wycieczek oraz w drodze do i ze szkoły.

Przystępując do konkursu PSP nr 3 zaplanowała różne projekty ograniczające zagrożenia w ruchu drogowym i promujące bezpieczeństwo oraz noszenie odblasków. Jednym działań podjętym w środowisku lokalnym, szczególnie wśród seniorów,  była akcja edukacyjna mająca na celu pokazanie tego, jak ważne dla bezpieczeństwa jest noszenie odblaskowych elementów.

Z kolei 16 i 18 września na zebraniach z rodzicami został odczytany przez wychowawców klas I – VIII apel do Rodziców – „Wszyscy dbamy o bezpieczeństwo dzieci i uczymy bezpiecznych zachowań”, w którym była mowa m.in. o tym, że: „Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań, przed którym staje nie tylko Policja i szkoła, ale również inne instytucje, którym dobro młodego pokolenia nie jest obojętne. Dbanie o bezpieczeństwo dziecka to również zadanie rodziców. To My – Rodzice powinniśmy uświadomić sobie zagrożenia, na jakie narażone jest nasze dziecko. To od nas zależy, czy nasze dziecko będzie bezpiecznie poruszało się po drodze, czy też będzie narażone na niebezpieczne sytuacje, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia”.

Ponadto brzeska Trójka rozpoczęła wiele konkursów i inicjatyw, które są w trakcie realizacji, m. in. „Odblaskowy październik”. O dalszych działaniach i przedsięwzięciach związanych z akcją „Odblaskowa szkoła” będziemy informować na bieżąco.

Fot. i inf.: PSP nr 3 Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje