środa, 28 czerwca 2023 08:29

Budynek z XIX w. oddany do użytku. To świetna informacja zwłaszcza dla dzieci

Autor Norbert Kwiatkowski
Budynek z XIX w. oddany do użytku. To świetna informacja zwłaszcza dla dzieci

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Żywcu to kolejny obiekt użyteczności publicznej, który przeszedł termomodernizację, dzięki staraniom władz powiatu żywieckiego i ich konsekwentnemu działaniu.

- Do tej pory termomodernizację przeprowadzono w żywieckich Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, I Liceum Ogólnokształcącym oraz w budynkach Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących, a także w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce. Ponadto termomodernizacje przeszły w Żywcu budynki Przychodni Rejonowej przy al. Piłsudskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Krasińskiego. Wszystkie te gmachy zyskały nie tylko estetyczny i nowoczesny wygląd, ale także wpisały się w aktywną walkę ze smogiem na Żywiecczyźnie – mówi Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.

Inwestycja polegała na częściowej termomodernizacji kompleksu budynków wraz z nałożeniem tynku, częściowej wymianie starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz renowacji zabytkowych drzwi, wymianie poszycia dachowego wraz z dociepleniem stropu, wymianie źródła ciepła z pieca węglowego na piece gazowe oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.

- Ostatnia inwestycja jaką przeprowadziliśmy to projekt „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Żywcu przy ul. Kopernika 5”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji wyniosła ponad 1,3 mln złotych, a sam wkład Powiatu Żywieckiego wyniósł ponad 0,7 mln złotych– podkreśla Wicestarosta Stanisław Kucharczyk.

Posiedzenie zarządu

Warto wspomnieć, że 6 czerwca w nowo oddanej do użytku Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu Żywieckiego.

Miejsce było symboliczne z prostego powodu. Władze powiatu nie kryją swojego zadowolenia z faktu, że udało się wyremontować ten historyczny, i jakże przestronny budynek. Dodatkowo w trakcie obrad na okoliczność Dnia Dziecka wręczono na ręce wychowanków placówki słodycze i symboliczny czek.

Wyjątkowa historia

Historia budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej sięga jeszcze końca XIX wieku. Wtedy to, dzięki staraniom ówczesnych władz administracyjnych, dyrekcja dóbr arcyksiążęcych z Żywca podarowała działkę przy obecnej ul. Kopernika 5 z przeznaczeniem pod budowę przyszłej szkoły. Ta rozpoczęła się 14 kwietnia 1894 roku i trwała rok. 24 sierpnia 1895 roku szkołę przeniesiono do nowopowstałego piętrowego budynku posiadającego trzy sale lekcyjne. W 1901 roku budynek powiększono poprzez dobudowanie lewego skrzydła, w którym znalazły się mieszkanie dla nauczyciela i kancelaria szkoły. Wybudowano również pomieszczenia gospodarcze.

Od 15 listopada 1914 roku w budynku przy ul. Kopernika 5 mieścił się oddział żandarmerii polowej. Ale w 1915 roku do budynku znowu powróciła szkoła. Na przełomie 1925/1926 dobudowano prawe skrzydło, w którym swoje miejsce znalazły dwie dodatkowe sale lekcyjne. W 1937 roku przeprowadzono remont kapitalny, w ramach którego odnowiono nie tylko budynek z zewnątrz, ale i wewnątrz. 3 września 1939 roku do Żywca i Sporysza wkroczyli Niemcy. Przez cały wrzesień budynek zajmowało wojsko. W połowie października 1939 roku władze okupacyjne zezwolił na otwarcie szkoły.

Po wyzwoleniu Żywca i okolic działalność szkoły została wznowiona 15 kwietnia 1945 roku. W tym czasie naprawiono prowizorycznie uszkodzenia budynku, a następnie odrestaurowano budynek i uporządkowano obejście. W 1952 roku wybudowano budynek pomocniczy, w którym powstała kuchnia i urządzono jadalnie ze świetlicą. Parę lat później dobudowano zaplecze sanitarne i przyłączono sieć wodno-kanalizacyjną z własnym hydroforem. W 1960 roku budynek przestał pełnić funkcję szkoły i stworzono w nim internat, który istniał tutaj do 1969 roku.

Wtedy to postanowiono, że będzie się tu mieścić Państwowy Dom Dziecka, który od 1999 roku przekształcono w Powiatowy Dom Dziecka. W 2013 roku zmienił on nazwę na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą, pod którą obecnie funkcjonuje. Warto podkreślić, że od 1969 roku do chwili obecnej w placówce opiekę znalazły 422 dzieci.

Obecnie służy dzieciom

Obecnie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Żywcu zapewnia opiekę dla podopiecznych głównie z terenu powiatu żywieckiego w wieku 10 - 18 lat, chyba, że deklarują oni chęć pozostania i dłużej się uczą. Placówka zapewnia również swoim podopiecznym odpowiednie warunki do nauki i rozwoju oraz dostęp do zajęć rozwijających ich talenty i pasje.

Organizuje wycieczki, warsztaty rozwojowe i wyjazdy wakacyjne. Wszystkie te działania podejmowane są w ramach współpracy z wieloma partnerami biznesowymi, instytucjonalnymi, organizacjami pozarządowymi, a także z osobami prywatnymi.

Foto: Powiat Żywiecki

Żywiec - najnowsze informacje

Rozrywka