czwartek, 2 listopada 2023 11:32

Burmistrz Niepołomic skazany. Zarzuty prokuratury dotyczyły przekroczenia uprawnień

Autor Patryk Trzaska
Burmistrz Niepołomic skazany. Zarzuty prokuratury dotyczyły  przekroczenia uprawnień

Sąd Rejonowy w Wieliczce uznał za winnego Romana P. burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice i wymierzył kare roku pozbawienia wolności zawieszając jej wykonanie na okres próby 1 roku. Zarzuty prokuratury dotyczyły  przekroczenia uprawnień do jakich doszło podczas przetargu na budowę Szkoły Podstawowej w Niepołomicach oraz składania fałszywego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania przetargowego.

Przypomnijmy, prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach oskarżył burmistrza Niepołomic i jego zastępcę o niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inną osobę kwalifikowane z art. 231 par. 2 kodeksu karnego. Zarzuty dotyczyły przekroczenia uprawnień do jakich doszło podczas przetargu na budowę Szkoły Podstawowej w Niepołomicach, w szczególności w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na stworzenie wizji koncepcyjnej obiektu.

Ponadto Roman P. był oskarżony o czyn z art. 233 par. 1 i 6 kk. polegający na złożeniu fałszywego pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania przetargowego.

Wyrok skazujący

Sąd Rejonowy w Wieliczce uznał Romana P. burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice za winnego zarzucanych mu przez prokuratora czynów i skazał go na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności zawieszając jej wykonanie na okres próby 1 roku. Sąd wymierzył skazanemu grzywnę w wysokości 200 stawek dziennych po 100 złotych (20 tysięcy złotych)  i zobowiązał go do informowania sądu i przebiegu okresu próby.

Adam T. zastępca burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice został przez Sąd skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 1 roku. Ponadto Sąd wymierzył skazanemu grzywnę w wymiarze 150 stawek dziennych po 80 złotych (12 tysięcy złotych) oraz zobowiązał skazanego do informowania sądu o przebiegu okresu próby.

Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Gminy Niepołomice, który jak wynikało z zebranego w sprawie materiału dowodowego dopuszczając się popełnienia czynu zabronionego wykonywał polecenia swoich przełożonych, skazany został na karę grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 15 zł każda.

Wyrok, który zapadł 19 października 2023 r. nie jest prawomocny.

fot. Tomasz2706/Wikipedia (CC BY-SA 3.0 pl)

Źródło: Dział Prasowy Prokuratury Krajowej

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka