poniedziałek, 16 sierpnia 2021 13:34

DK 94 na odcinku Zederman – Jerzmanowice do rozbudowy. Ogłoszono przetarg

Autor Aleksandra Tokarz
DK 94 na odcinku Zederman – Jerzmanowice do rozbudowy. Ogłoszono przetarg

Droga krajowa nr 94 na odcinku Zederman - Jerzmanowice zostanie rozbudowana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zarówno na rozbudowę, jak i jej zaprojektowanie. Zainteresowani zadaniem wykonawcy mogą składać oferty do 16 września 2021 roku.

- Do zakresu zadania wykonawcy należy przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego, złożenie wniosku i uzyskanie zezwolenia na realizację (ZRID) i rozbudowa DK94 na odcinku 8 km - tłumaczy Iwona Mikrut z GDDKiA w Krakowie.

W ramach inwestycji powstaną dodatkowe jezdnie i drogi dojazdowe. Zaplanowano przebudowę trzech skrzyżowań w ciągu DK 94 w Gotkowicach, a także dwóch w Jerzmanowicach oraz budowę nowego skrzyżowania w Gotkowicach. Wszystkie kolidujące z inwestycją urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej również zostaną przebudowane. Wśród nich m.in. urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne. Będą nowe urządzenia ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne.

DK 94 mapka / fot. GDDKiA Kraków

Z uwagi na fakt, że przylegający do drogi krajowej teren jest zurbanizowany na odcinku prawie 4 km po prawej stronie jezdni oraz 1,7 km po lewej stronie zostaną wybudowane lub rozbudowane chodniki. Powstaną 3 nowe zatoki autobusowe i przejście podziemne. Przejścia dla pieszych będą oświetlone. Przebudowane i wybudowane zostanie 724 zjazdy. - Aktualnie ruch pieszych odbywa się głównie poboczem lub chodnikiem, zlokalizowanym po jednej stronie drogi krajowej nr 94, co stwarza duże zagrożenie bezpieczeństwa na drodze - dodaje Iwona Mikrut.

Uporządkowany zostanie również spływ wód opadowych. Przebudowany zostanie m.in. systemu odwodnienia terenu, rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające i zbiorniki retencyjne z systemem studni chłonnych. Takich zbiorników powstanie 11. Obecnie dochodzi do zalewania posesji wodami opadowymi z istniejącej drogi DK94 i terenów przyległych.

Kalendarium:

  • 7 lipca 2017 r. podpisana - została umowa z wykonawcą dokumentacji
  • 20 kwietnia 2021 r. uzyskana - decyzja środowiskowa (DŚU), uprawomocniła się 19 maja 2021 - r.
  • W 2025 r. planowane jest - oddanie inwestycji do eksploatacji.

fot. GDDKiA Kraków

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje