piątek, 10 maja 2019 10:20

Dobre wiadomości w sprawie obejścia Węgierskiej Górki. Przetarg na budowę znowu ruszy

Autor Mirosław Haładyj
Dobre wiadomości w sprawie obejścia Węgierskiej Górki. Przetarg na budowę znowu ruszy

7 maja Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok w sprawie skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Decyzją sądu pozew, złożony przez jedną z firm biorących udział w postępowaniu na wybór wykonawcy budowy drogi S1 przy węźle Milówka, czyli tzw. obejścia Węgierskiej Górki, został oddalony.

Przypominajmy, że w przetargu na budowę brakującego 8,5-kilometrowego odcinka drogi S1 Przybędza – Milówka, zwanego także obejściem Węgierskiej Górki, wpłynęło siedem ofert. Inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wybrała na wykonawcę włoską firmę Toto Construzioni Generali. Po ogłoszeniu tej decyzji ze skargą do Krajowej Izby Odwoławczej zwróciły się trzy konsorcja: Salini, Mirbud i China Railway. KIO uznało zażalenie za zasadne, uznając pracowników Toto za zbyt mało doświadczonych w stawianiu budowli, których typ został określony w przetargu (estakady i tunele). Tym samym włoska firma została wykluczona z konkursu. Należy nadmienić, że odpowiedni poziom kompetencji, był jednym z wymogów przetargu ogłoszonego przez GDDKiA. Przy wyborze wykonawcy pod uwagę miała być brana cena (60%), właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni (9%), równość podłużna nawierzchni (8%), termin realizacji kontraktu (8%) i personel wykonawcy (15%). Decyzja KIA wyeliminowała z podobnych powodów również konsorcjum Salini.

Kolejna skarga

Krajowa Izba Odwoławcza zobowiązywała GDDKiA do ponownego rozpatrzenia pozostałych ofert, które wpłynęły w ramach przetargu. Z pozostałych pięciu firm, najtańszą opcją było konsorcjum Mirbud, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia oraz Prywatna Spółka Akcyjna Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż. Na kolejnych miejscach klasyfikowały się konsorcjum Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor i firmy Stecol Corporation, następnie oferta konsorcjum China Railway i Polbud Pomorze. Kolejnymi były: Porr i Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa i zamykające stawkę konsorcjum Metrostavu. Do ponownego wyboru oferty jednak nie doszło, ponieważ 12 grudnia 2018 r. China Railway i Polbud Pomorze,  złożyło w Sądzie Okręgowym w Katowicach skargę na orzeczenie KIO. Tym samym proces przetargowy został wstrzymany.

Ciężkie życie przy „jedynce”

Obejście Węgierskiej Górki jest brakującym odcinkiem drogi S1, pomiędzy istniejącymi już odcinkami Bielsko-Biała – Przybędza i Milówka – Zwardoń. W planach, na drodze Węgierska Górka – Milówka, mają zostać zbudowane cztery estakady (najdłuższa z nich EST-1 o długości 942 m) i dwa dwukomorowe tunele (jeden pod masywem Baraniej Góry – 834 m, drugi pod masywem Białożyńkiego Gronia – 1000 m). Budowy najbardziej nie mogą doczekać się mieszkańcy Węgierskiej Górki, Milówki, Zwardonia i innych miejscowości leżących przy DK1. To właśnie ta trasa stała się głównym tranzytem dla samochodów, głównie ciężarowych, jadących na południową granicę. Sytuację pogorszyło jeszcze otwarcie słowackiego odcinka autostrady D-3 do granicy z Polską. Hałas ciągle przejeżdżających tirów, spaliny, drgania, przyczyniające się do uszkodzeń stojących przy drodze budynków, to codzienność ludzi mieszkających w okolicy DK1. Do tego dochodzi jeszcze zmniejszone bezpieczeństwo ruchu pieszego i drogowego, oraz niszczejąca od nadmiernej eksploatacji  nawierzchnia „jedynki”.

Jest wyrok, będzie wykonawca

Z pytaniem o aktualną sytuację w sprawie obejścia Węgierskiej Górki udaliśmy się do pana Marka Prusaka, rzecznika katowickiego oddziału GDDKiA w Katowicach.

– 7 maja Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił skargę oddalił skargę złożoną przez jednego z wykonawców biorących udział w postepowaniu na wybór wykonawcy budowy drogi S1, przy węźle Milówka, czyli tzw. obejścia Węgierskiej Górki". Teraz zamawiający, czyli GDDKiA, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem wyroku KIO z dnia 11 grudnia 2018 r., bowiem skarga dotyczyła właśnie rozstrzygnięcia wyroki KIO.

Kiedy możemy spodziewać się decyzji o rozstrzygnięciu postepowania przetargowego?

- Decyzja zostanie podjęta w najbliższym okresie, nie jestem w stanie precyzyjnie określić, czy to będą dni, czy tygodnie, natomiast zostanie to zrobione bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli zostanie już wyłoniony wykonawca prace ruszą natychmiast?

Tak. Naszym celem jest związanie się szybko umową z wykonawcą i przystąpienie do realizacji inwestycji.

Żywiec - najnowsze informacje