poniedziałek, 17 maja 2021 08:10

Dwa miliony dla Powiatu na remont budynku w Cerekwi

Autor Mirosław Haładyj
Dwa miliony dla Powiatu na remont budynku w Cerekwi

Powiat bocheński otrzymał prawie dwa miliony złotych na modernizację i adaptację budynku w Cerekwi na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. Po 17 latach budynek przejdzie gruntowną rewitalizację i niebawem będzie służyć mieszkańcom powiatu bocheńskiego. Planowany termin uruchomienia nowego ŚDS to grudzień 2021 roku.

Z początkiem roku zarząd powiatu podjął decyzję o złożeniu wniosku na remont tego obiektu.

– Budynek w Cerekwi został wybudowany w latach osiemdziesiątych i pełnił kiedyś funkcje Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W efekcie przeprowadzonych tam prac powstanie piękny i w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekt. W budynku zaprojektowano pomieszczenia do ogólnej terapii zajęciowej i pomieszczenia do indywidualnego poradnictwa. Zastosowane będą rozwiązania funkcjonalne umożliwiające prowadzenie zajęć

– powiedział Adam Korta, starosta bocheński.

W ramach rewitalizacji powstanie miejsce postojowe dla samochodów (z których korzystają osoby z niepełnosprawnością,) oraz pochylnie zlokalizowane przy wejściu głównym i od strony dziedzińca. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni zaprojektowano obustronne poręcze. Wszystkie ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne zostaną dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Środowiskowy Dom Samopomocy będzie przeznaczony dla 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przewlekle psychicznie chorych. Uwzględniono możliwość kierowania tu również osób ze spectrum autyzmu oraz tych z niepełnosprawnością sprzężoną, nie umiejących funkcjonować samodzielnie.

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na remont, a w dalszej kolejności konkurs na prowadzenie ośrodka.

Projekt przebudowy obiektu spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki społecznej – w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Środki finansowe w łącznej kwocie 1 921 107 otrzymano z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

Inf.: Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje