czwartek, 7 lipca 2022 12:56

[FOTO] Rdzawka – Nowy Targ: Zobacz postęp prac na DK47

Autor Mirosław Haładyj
[FOTO] Rdzawka – Nowy Targ: Zobacz postęp prac na DK47

Sezon wakacyjny to w sezonie budowlanym bardzo dobry okres na prowadzenie robót. Widać to na przykładzie placów budowy dróg i mostów. Na dwujezdniowej DK47 Rdzawka – Nowy Targ, prowadzone są różnorakie prace, które idą pełną parą.

Roboty mostowe w Rdzawce trwają na pięciu wiaduktach: zbrojenie płyt przejściowych, zbrojenie i betonowanie słupów podpór i zasypka przyczółków. W Klikuszowej wykonywane są zasypki przyczółków, podobnie jest w miejscowości Lasek, gdzie zbrojone i betonowane są też ustroje nośne oraz mury oporowe.

Na wiaduktach węzła Nowy Targ Południe zaczęło się zbrojenie kap chodnikowych i układanie krawężników. Zaawansowanie wszystkich robót mostowych wynosi na tej inwestycji 63%, ale fundamenty obiektów wykonano już w 98%, podpory i konstrukcje oporowe w 93%, a ustroje nośne w 66%.

W ramach robót drogowych budowane są nasypy oraz wykonywane podbudowy z kruszywa i bitumiczne. Zaawansowanie wszystkich robót drogowych wynosi 56%.

Zaawansowanie robót branżowych wynosi 58 %, ale w szczegółowym podziale jest zróżnicowane:

  • odwodnienie – 40%
  • sanitarna – 70%
  • gazowa – 99 %
  • energetyczna –61%
  • teletechniczna –40%

W ramach tych prac przekładane są sieci infrastruktury kolidujące z inwestycją.

Betonowanie nawisu na obiekcie MD-119 w Nowym Targu/Fot.:GDDKiA
Betonowanie nawisu na obiekcie MD-119 w Nowym Targu/Fot.:GDDKiA
Przesuwanie wytwórni betonu na nitke prawą na obiekcie WD-105 w Rdzawce/Fot.:GDDKiA
Przesuwanie wytwórni betonu na nitke prawą na obiekcie WD-105 w Rdzawce/Fot.:GDDKiA
Zasypki przyczółka na obiekcie MD-109 w Klikuszowej/Fot.:GDDKiA
Zasypki przyczółka na obiekcie MD-109 w Klikuszowej/Fot.:GDDKiA
Budowa nasypu w km 11+350 w Klikuszowej/Fot.:GDDKiA
Budowa nasypu w km 11+350 w Klikuszowej/Fot.:GDDKiA
Budowa nasypu przed obiektem WD101A/Fot.:GDDKiA
Budowa nasypu przed obiektem WD101A/Fot.:GDDKiA
Położenie podbudowy bitumicznej w km około 14+800 w Lasku/Fot.:GDDKiA
Położenie podbudowy bitumicznej w km około 14+800 w Lasku/Fot.:GDDKiA

Fot. i inf.: GDDKiA

Podhale

Podhale - najnowsze informacje