czwartek, 30 kwietnia 2020 16:01

Gdzie się uczyć w Powiecie Bocheńskim? Pełny informator na rok szkolny 2020-2021

Autor Tomasz Stępień
Gdzie się uczyć w Powiecie Bocheńskim? Pełny informator na rok szkolny 2020-2021

– Wybór szkoły jest jedną z ważniejszych decyzji życiowych młodych ludzi, warto więc skorzystać z szansy, aby w jednym dniu i miejscu zapoznać się z aktualnymi ofertami edukacyjnymi szkół, tak aby podjęta decyzja okazała się tą najtrafniejszą – mówi Starosta Bocheński, Adam Korta.

Dlatego Powiat Bocheński przygotował informator, prezentujący ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych z powiatu. Zawiera informacje o profilach klas w liceach ogólnokształcących oraz zawodach, w których kształcą technika i szkoły branżowe. Znajdziecie tu również zakres działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i ofertę Bursy Szkolnej, która zapewnia pobyt uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania.

Warto się z nim zapoznać przed podjęciem decyzji. Prezentujemy go poniżej.

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica

ul. Windakiewicza 23, 32-700 Bochnia

tel. +48 14 612 26 03

e-mail: zs1@powiat.bochnia.pl

www.zs1.bochnia.pl

Zespół Szkół Nr 1 jest placówką stanowiącą kuź­nię kadr dla bocheńskiego przemysłu i usług, ale także przygotowującą do podjęcia studiów wyż­szych. Oferta szkoły daje szansę kontynuowania nauki w wielu atrakcyjnych dziedzinach branży informatycznej, mechanicznej, samochodowej, elektrycznej, instalacyjnej czy usługowej i logi­stycznej. Wysoko wykwalifikowana kadra, no­woczesne pracownie, pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne obiekty sportowe tworzą warunki zapewniające wysoki poziom kształcenia.

Koła zainteresowań: duże możliwości rozwija­nia zainteresowań technicznych, artystycznych, sportowych i społecznych.

Dodatkowa oferta: zajęcia w ramach Małopol­skiej Chmury Edukacyjnej, współpraca z UEK i innymi uczelniami krakowskimi, szeroka ofer­ta olimpiad i konkursów. Współpraca i wymia­na młodzieży z partnerską szkołą w Buchen. Zagraniczne staże zawodowe (Grecja, Niemcy) w ramach programu Erasmus+ pozwalające na doskonalenie języków obcych i kompetencji za­wodowych. Dyplomy „Primus Inter Pares” przy­znawane najlepszym absolwentom szkoły.

Praktyczna nauka zawodu: dobre kontakty z pracodawcami i zawarte porozumienie uwzględniające spójność kształcenia zawodowe­go z potrzebami lokalnego rynku pracy. Ugrunto­wana wysoka pozycja szkoły stanowią gwarancję atrakcyjnego zatrudnienia.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (oddziały z przedmiotami rozszerzonymi)

 • klasa matematyczna (matematyka, fizyka, język angielski)
 • klasa językowa (język angielski, język niemiecki, geografia)
 • klasa menedżerska (matematyka, geografia, język angielski)

TECHNIKUM

 • technik informatyk
 • technik elektryk
 • technik mechatronik - NOWOŚĆ
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik logistyk
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technik mechanik (operator obrabiarek skrawających)
 • technik mechanik (monter maszyn i urządzeń)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek skrawających
 • elektryk
 • fryzjer
 • ślusarz
 • blacharz samochodowy
 • elektromechanik

Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego

ul. Stasiaka 1, 32-700 Bochnia

tel. +48 14 612 27 30

e-mail: zs2@powiat.bochnia.pl

www.zs2-bochnia.pl

Zespół Szkół Nr 2 w Bochni jest szkołą łączącą skutecznie pięćdziesięcioletnią tradycję z nowoczesnością. Profesjonalna kadra nauczycielska oraz specjalistyczna baza dydaktyczna z warsztatami szkolnymi, zapewniają odpowiednie przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych, zawodowych oraz umiejętnego kierowania własną ścieżką kształcenia i dalszego rozwoju.

Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie pasji i zainteresowań oraz nabywanie dodatkowych umiejętności i uprawnień zawodowych, organizując certyfikowane szkolenia i kursy, zajęcia na wyższych uczelniach, staże wakacyjne, wycieczki zawodoznawcze. W szkole działa grupa artystyczna, wolontariatu, medialna, zespół muzyczny. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach zawodowych z zakresu budownictwa, geodezji, energetyki odnawialnej, reklamy, architektury krajobrazu.

Oferta edukacyjna szkoły umożliwia wybór atrakcyjnego kierunku kształcenia, który w przyszłości ułatwi zdobycie interesującej i satysfakcjonującej finansowo pracy. O wysokim poziomie kształcenia, serdecznej i życzliwej atmosferze świadczą kolejne pokolenia młodych ludzi, którzy podejmują naukę w szkole, kontynuując często tradycje rodzinne.

TECHNIKUM

 • technik architektury krajobrazu
 • technik budownictwa
 • technik budowy dróg
 • technik geodeta
 • technik inżynierii sanitarnej
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik reklamy
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • murarz-tynkarz
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • monter izolacji przemysłowych – we współpracy z firmą Bohle
 • stolarz – we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Bochni

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA - uruchomienie w zależności od zainteresowania

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Nauka w szkole jest bezpłatna. Absolwenci wszystkich zasadniczych szkół zawodowych/szkół branżowych I stopnia przyjmowani są do klasy II. Ukończenie szkoły pozwala na uzyskanie wykształcenia średniego.

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera

ul. Krakowska 20, 32-700 Bochnia

tel. +48 14 612 27 79

e-mail: zs3@powiat.bochnia.pl

www.zs3.bochnia.pl

Zespół Szkół Nr 3 w Bochni kształci uczniów w zawodach, na które istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy. W swojej ofercie proponuje naukę na poziomie technikum, szkoły branżowej i szkoły policealnej.

Co jeszcze zapewniamy Naszym uczniom w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni ?

 • Ciekawe zagraniczne praktyki – w południowej Grecji i we Włoszech,
 • Stypendia naukowe dla uczniów,
 • Bezpłatny kurs i egzamin na prawo jazdy kat. B,
 • Bezpłatne dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia,
 • Staże zawodowe w przedsiębiorstwach z wynagrodzeniem,
 • Osiągniesz sukcesy naukowe i sportowe,
 • Poznasz wyjątkowych ludzi,
 • Poczujesz atmosferę zrozumienia, przyjaźni i współpracy,
 • Współpracujemy z wieloma zakładami pracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych – m.in. Kopalnia Soli w Bochni, PSS Społem, Gospoda nad Rabą, Krakowski Bank Spółdzielczy, Contimax S.A. bocheńskie urzędy, instytucje finansowe, hotele i restauracje.

TECHNIKUM

 • technik rachunkowości - NOWOŚĆ
 • technik ekonomista
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik hotelarstwa
 • technik organizacji turystyki
 • technik handlowiec
 • technik usług kelnerskich

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 • Prowadzenie działań handlowych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • sprzedawca
 • kucharz
 • kelner
 • cukiernik
 • pracownik obsługi hotelowej

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA - uruchomienie w zależności od zainteresowania

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik handlowiec

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 • Nauka w szkole jest bezpłatna. Absolwenci wszystkich zasadniczych szkół zawodowych/szkół branżowych I stopnia przyjmowani są do klasy II. Ukończenie szkoły pozwala na uzyskanie wykształcenia średniego.

SZKOŁA POLICEALNA PRACOWNIKÓW SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

 • opiekun medyczny (1 rok)
 • technik masażysta (2 lata)

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego

Pl. ks. A. Czaplińskiego 1, 32-700 Bochnia

tel. +48 14 611 50 62

e-mail: 1lo@powiat.bochnia.pl

www.1lo.bochnia.pl

I Liceum Ogólnokształcące to najstarsza szkoła w Bochni. Jej absolwenci od dwóch stuleci tworzyli historię miasta i powiatu jako lekarze, prawnicy, nauczyciele i duchowni. Do wybitnych wychowanków należą: rektorzy UJ, profesorowie wielu polskich uczelni, oficerowie wśród nich ostatni dowódca Armii Krajowej gen. Leopold Okulicki.

Obecnie szkoła skutecznie łączy tradycję z wyzwaniami współczesności, przygotowując swoich absolwentów do studiów wyższych na praktycznie wszystkich kierunkach. Atutem szkoły jest doświadczona kadra i dobrze wyposażone pracownie.

Uczniowie co roku znajdują się wśród laureatów i finalistów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych. Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania są bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych i ponad 80 procent absolwentów szkoły, studiujących na studiach dziennych państwowych uczelni.

Szkoła prowadzi wymianę zagraniczną z: Republiką Czeską, Grecją, Niemcami, Ukrainą oraz Słowacją.

Koła zainteresowań: naukowe, sportowe, Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze.

Dodatkowa oferta: Małopolska Chmura Edukacyjna, zajęcia dla uczniów klas biologiczno-chemicznych prowadzone są na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, obozy zagraniczne w Anglii i Grecji, projekty programu Erasmus+ oraz współpraca z programem AFS (projekt pobytu uczniów  zagranicznych w Polsce), realizacja roku zerowego (jest to forma kursów dokształcających prowadzonych w okresie poprzedzającym rekrutację kandydatów na studia) z AGH.

PROFILE Z ROZSZERZENIAMI:

 • matematyka, chemia, drugi język: j. niemiecki
 • matematyka, fizyka, drugi język: j. niemiecki
 • biologia, chemia - 2 oddziały, drugi język: j. niemiecki
 • język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, drugi język: j. niemiecki
 • biologia, język angielski, język polski, drugi język: j. niemiecki/j. francuski
 • matematyka, informatyka/geografia, drugi język: j. niemiecki

II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego ul. Konfederatów Barskich 29, 32-700 Bochnia

tel. +48 14 611 94 20

e-mail: 2lo@powiat.bochnia.pl

www.2lobochnia.pl

II LO jest szkołą nowoczesną, w której działania są ukierunkowane na rozwój osobowy i indywidualny ucznia. Wizytówką szkoły są pełni pasji, doświadczeni i innowacyjni nauczyciele, którzy w swej pracy chętnie sięgają po nowoczesne narzędzia dydaktyczne TIK w profesjonalnie wyposażonych  pracowniach przedmiotowych. Zajęcia sportowe odbywają się w zmodernizowanych salach gimnastycznych oraz z wykorzystaniem kompleksu boisk sportowych położonych przy II LO, jak i na miejskich obiektach sportowych.

II LO oferuje przyjazną, życzliwą atmosferę kształcenia z uwzględnieniem indywidualnego potencjału ucznia, możliwość udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, projektach, wyjazdach na zajęcia warsztatowe i wykłady na wyższych uczelniach. Uczniowie II LO mogą angażować się w działania kierowane zarówno do społeczności uczniowskiej, jak i na rzecz szeroko pojętego środowiska pozaszkolnego.

PONADTO:

 • nauka na pierwszą zmianę,
 • zajęcia online prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna,
 • zagraniczne obozy językowe,
 • szafki na ubrania i podręczniki dla uczniów,
 • Szkolne Koło Wolontariatu, koła naukowe i sportowe,
 • język migowy.

Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Staropolską Szkołą Wyższą w Bochni.

KLASY Z PRZEDMIOTAMI W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 • humanistyczno-dziennikarska: język polski, historia, WOS drugi j. obcy: język hiszpański / język niemiecki
 • matematyczna: matematyka, fizyka/geografia, język angielski, drugi j. obcy: język hiszpański/ język niemiecki
 • biologiczna: biologia, chemia/język polski, język angielski, drugi j. obcy: język hiszpański/ język niemiecki
 • sportowa: biologia, geografia, język angielski, WF w zwiększonej liczbie godzin, gry zespołowe: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, drugi j. obcy: język hiszpański/ język niemiecki
 • językowa: język angielski, język niemiecki/język hiszpański, WOS
 • mundurowa: geografia, WOS, język angielski, drugi j. obcy: język niemiecki / język rosyjski przedmiot uzupełniający: edukacja policyjna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie

Łapanów 32, 32-740 Łapanów,

tel. +48 14 685 34 19

e-mail: ckziu@powiat.bochnia.pl,

www.ckziulapanow.pl

Centrum posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, warsztaty szkolne, halę sportową, boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne. Zajęcia gastronomiczne prowadzone są w nowoczesnych pracowniach. Uruchomione zostały też dwie nowe pracownie: kosztorysowania i organizacji budowy oraz dokumentacji technicznej. Na terenie obiektu jest kawiarenka ALF. CKZiU jest ośrodkiem egzaminacyjnym we wszystkich zawodach, w których kształci.

Koła zainteresowań: Szkolny Klub Logistyki, Szkolne Koło Rolnicze, Koło Przyjaciół Biblioteki, Koło Gastronomiczne, Koło Matematyczne oraz wiele innych.

Nauka zawodu odbywa się w warsztatach szkolnych i u lokalnych pracodawców. Uczniowie w ramach projektów Erasmus+ wyjeżdżają na praktyki do Włoch. Szkoła realizuje projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” oferując bezpłatne kursy i szkolenia oraz staże i praktyki.

TECHNIKUM - zakładamy możliwość łączenia zawodów w 1 oddział

 • technik handlowiec
 • technik reklamy
 • technik ekonomista
 • technik spedytor
 • technik logistyk
 • technik budownictwa
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu
 • technik weterynarii - NOWOŚĆ
 • technik mechanik
 • technik informatyk

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 • profil ogólny

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - zakładamy możliwość łączenia zawodów w 1 oddział

 • sprzedawca
 • kierowca mechanik
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • kucharz
 • cukiernik
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • rolnik

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA - uruchomienie w zależności od zainteresowania

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik technologii żywności

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • technik administracji
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA DOROSŁYCH - uruchomienie w zależności od zainteresowania

 • technik turystyki na obszarach wiejskich
 • technik handlowiec
 • technik reklamy
 • technik ekonomista
 • technik spedytor
 • technik logistyk
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik budownictwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik rolnik
 • technik agrobiznesu
 • technik weterynarii
 • technik mechanik
 • technik informatyk
 • cukiernik
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • murarz-tynkarz
 • kierowca mechanik
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Bursa Szkolna im. Polski Niepodległej

ul. Kazimierza Wielkiego 67, 32-700 Bochnia

tel. +48 14 611 76 73

e-mail: bursa@powiat.bochnia.pl

www.bursa.bochnia.pl

Bursa Szkolna im. Polski Niepodległej w Bochni jest jedyną w mieście placówką opiekuńczo – wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów kształcących się poza miejscem stałego zamieszkania. Funkcjonuje 5 dni w tygodniu i zapewnia wychowankom całodobową opiekę pedagogiczną, wyżywienie i zakwaterowanie, właściwe warunki do nauki i wypoczynku. Umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań, upowszechnia kulturę fizyczną, zapewnia pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, rozwija samodzielność i samorządność.

Bursa dysponuje pokojami 2, 3 i 4-osobowymi, posiada salę do tenisa stołowego, salę bilardową, siłownię, salę rekreacyjną, świetlicę, biblio- tekę, WiFi, sale telewizyjne, kompleks socjalny z kuchnią oraz ogród. Budynek oraz teren przyległy objęty jest monitoringiem.

Mieszkańcy placówki biorą udział w licznych konkursach artystycznych zajmując wysokie lokaty na szczeblu województwa. Bursa jest organizatorem powiatowego konkursu recytatorskiego Kraina Poezji, który cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów szkół ponadpodstawowych.

Placówka posiada certyfikaty: Szkoła Promująca Bezpieczeństwo, Szkoła Promująca Zdrowie, Szkolny Klub Wolontariatu.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego

ul. Stasiaka 1A, 32-700 Bochnia,

tel. +48 14 612 26 65

e-mail: sosw@powiat.bochnia.pl,

www.sosw.bochnia.pl

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia umożliwia uczniom kształcenie w różnych zawodach. Wiodącym jest kucharz. Uczniowie mają do dyspozycji pracownie gastronomiczną, komputerową i językową. Kształcenie kończy się uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie, potwierdzonych egzaminem OKE w Krakowie. Praktyczna nauka odbywa się we współpracy z przedsiębiorcami. Młodociani pracownicy mogą zdawać też egzamin w Izbie Rzemieślniczej. Szkoła adresowana jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Szkoła realizuje programy Unii Europejskiej Erasmus+ oraz POWER, w ramach których uczniowie odbywają staże oraz wizyty studyjne we Włoszech, Rumunii, Niemczech oraz Grecji. Szkoły partnerskie: Anne - Frank Schule w Saarlouis, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ,,St. Andrei” w Gura Humorului oraz Spojená škola w Bardejovie.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • kucharz
 • stolarz
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Istnieje także możliwość kształcenia w dowolnie wybranym zawodzie. Pomoc w jego wyborze oraz kontakt z przyszłymi pracodawcami organizuje pedagog Ośrodka.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Stefana Szumana

ul. gen. H. Dąbrowskiego 1b,

32-700 Bochnia,

tel. +48 14 612 36 91

e-mail: ppp@powiat.bochnia.pl,

www.ppp.powiatbochenski.eu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oferuje pomoc dla dzieci w wieku 0-6 lat, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców i nauczycieli.

Aby skorzystać z usług Poradni nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy wypełnić wniosek, dostępny w sekretariacie Poradni, na stronie internetowej lub w szkole/przedszkolu. Korzystanie z pomocy Poradni jest BEZPŁATNE.

OFERTA

 • badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne dzieci i młodzieży zakończone wydaniem stosownej opinii lub orzeczenia
 • porady dla rodziców jak wychowywać dziecko, jak pomagać dziecku w przezwyciężeniu problemów
 • wskazówki dla rodziców jak pracować z dzieckiem mającym kłopoty w pisaniu i czytaniu
 • sieci współpracy i samokształcenia oraz grupy wsparcia dla pedagogów, rodziców służące wymianie doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami (stosownie do zapotrzebowań środowiskowych)
 • terapie pedagogiczne dla dzieci z problemami w pisaniu i czytaniu
 • terapie psychologiczna i logopedyczna
 • terapie EEG Biofeedback
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży na terenie szkół.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Rozdziele 194,

32-731 Żegocina,

tel. +48 14 613 30 87

e-mail: schronisko@powiat.bochnia.pl,

https://schronisko.rozdziele.pl/

Zapraszamy do pobytu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu, w mikroklimacie porównywalnym przez naukowców do rabczańskiego, z dala od wszelkiego przemysłu, w otoczeniu porośniętych lasami wzgórz Beskidu Wyspowego.

Nasze schronisko zaliczane jest do najwyższej, tj. pierwszej kategorii przeznaczonej dla tego typu obiektów całorocznych. Obiekt jest placówką całoroczną, będącą doskonałym miejscem wypoczynku oraz idealną bazą do poznawania uroków Beskidu Wyspowego czy Pogórza Wiśnickiego.

NASZĄ OFERTĘ KIERUJEMY DO:

 • młodzieży szkolnej w zakresie organizacji zielonych i białych szkół, wycieczek integracyjnych, obozów letnich i zimowych, kolonii, pół- kolonii, obozów wędrownych i rajdów,
 • grup zorganizowanych, instytucji i firm pod kątem organizacji szkoleń, spotkań, konferencji, prelekcji, programów turystyczno-wypoczynkowych, rekolekcji, imprez okolicznościowych,
 • turystów indywidualnych.

OFERTA

 • Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny noclegów i wyżywienia,
 • Posiadamy doskonałe warunki do uprawiania turystyki kwalifikowanej,
 • Spełniamy wszelkie wymagania, aby pobyt gości w naszym schronisku był bezpieczny i ciekawy

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Bocheński odbywać się będzie z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, do którego dostęp będzie możliwy poprzez link podany na każdej stronie internetowej wybranej przez kandydata szkoły lub pod adresem internetowym: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat

Kandydaci z VIII klasy szkoły podstawowej logują się do systemu po założeniu indywidualnego konta korzystając jedynie z numeru PESEL i wygenerowanego przez siebie hasła.

Szczegółowe terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2020/2021 określone są

w Zarządzeniu Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty, które jest dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, pod adresem internetowym: http://www.kuratorium.krakow.pl

Wydział Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej
Starostwa Powiatowego w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje