wtorek, 14 maj 2019 14:20

Upływa termin na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego

Napisane przez

W poniedziałek 13 maja upływa termin, w którym wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą zgłosić potrzebę głosowania korespondencyjnego. Do takiego głosowania uprawnieni są tylko wyborcy głosujący w kraju.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić komisarzowi wyborczemu; w praktyce najlepiej skontaktować się w tym celu z właściwą delegaturą Krajowego Biura Wyborczego. Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Niezależnie od sposobu zgłoszenia, powinno ono zawierać dane personalne, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, adres pocztowy, na który ma być wysłany pakiet wyborczy oraz kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Wyborcy niewidomi powinni też skierować prośbę o nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a.

Po złożeniu wniosku pakiet wyborczy zostanie dostarczony najpóźniej siódmego dnia przed dniem głosowania. Trzeba odebrać go osobiście, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość i za pokwitowaniem. Jeśli nie jest to możliwe, doręczający sam potwierdzi datę doręczenia, wskaże odbierającego i przyczynę braku podpisu adresata. W razie nieobecności powtórne doręczenie nastąpi nie później niż następnego dnia. Przy odbiorze pakietu wyborczego można zgłosić potrzebę odbioru koperty zwrotnej pod wskazanym adresem.

W pakiecie wyborczym znajdą się koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcja głosowania korespondencyjnego.

Procedura oddania głosu jest prosta; została opisana w instrukcji głosowania. Przede wszystkim, należy oddać głos na karcie do głosowania, potem włożyć ją do koperty na kartę do głosowania i zakleić. Należy pamiętać, że niezaklejenie koperty unieważni oddany głos. Do koperty zwrotnej, która będzie zaadresowana do obwodowej komisji wyborczej, należy włożyć zaklejoną kopertę na kartę do głosowania oraz podpisane (wraz z datą i miejscem sporządzenia) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, kopertę zakleić.

Jest kilka możliwości przekazania koperty zwrotnej. Można to uczynić za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście zanieść do obwodowej komisji wyborczej.

woj/

fot: © European Union 2006

Piotr Sosin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.