wtorek, 02 lipiec 2019 11:55

We wtorek rozpoczyna się pierwsza po wyborach sesja plenarna PE

Napisane przez

Wybór nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczących oraz kwestorów, a także tworzenie komisji parlamentarnych, zdominuje pierwszą po wyborach trzydniową sesję plenarną PE, która rozpoczyna się we wtorek w Strasburgu.

Po ukonstytuowaniu się nowego Parlamentu, które nastąpi we wtorek o godz. 10.00, w środę rano posłowie wybiorą nowego przewodniczącego PE na następne dwa i pół roku.

Wybór wiceprzewodniczącego PE

Kandydaci na przewodniczącego zgłaszani są jedynie przez grupę polityczną lub 1/20 wszystkich posłów (tzw. niski próg). Przed wyborami każdy z kandydatów będzie miał możliwość wygłoszenia krótkiego oświadczenia, trwającego nie więcej niż 5 minut.

Przewodniczący jest wybierany w głosowaniu tajnym. Aby zostać wybranym, kandydat musi zdobyć bezwzględną większość ważnych głosów, tj. 50 proc. plus jeden głos. Głosy puste lub nieważne nie są brane pod uwagę, podczas obliczania wymaganej większości.

Jeżeli żaden kandydat nie zostanie wybrany w pierwszej turze głosowania, ci sami lub inni kandydaci mogą stanąć na tych samych warunkach do drugiej rundy głosowania. W razie konieczności procedura może być powtórzona po raz trzeci, ponownie na tych samych zasadach.

Jeśli po trzech turach głosowań żaden kandydat nie otrzyma bezwzględnej większości oddanych głosów, w czwartej turze kandydują tylko dwaj posłowie, którzy w trzeciej turze otrzymali największą liczbę głosów i wygrywa ten, który otrzyma ich więcej.

Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu oraz kwestorów

Parlament ma wybrać 14 wiceprzewodniczących w środę, a pięciu kwestorów w czwartek.

Po objęciu funkcji przez nowo wybranego przewodniczącego, Parlament wybiera 14 wiceprzewodniczących oraz pięciu kwestorów, którzy razem tworzą Prezydium Parlamentu.

Nominacji wiceprzewodniczących dokonuje się na takich samych zasadach jak w przypadku przewodniczącego. Czternastu wiceprzewodniczących wybieranych jest w jednym głosowaniu bezwzględną większością oddanych głosów.

Jeżeli liczba wybranych kandydatów jest mniejsza niż 14, w celu obsadzenia pozostałych miejsc przeprowadza się na tych samych zasadach drugą turę wyborów.

Jeżeli konieczne jest trzecie głosowanie, do obsadzenia pozostałych miejsc wystarczy zwykła większość głosów.

Wiceprzewodniczący mają pierwszeństwo w kolejności, w jakiej zostali wybrani, a w przypadku równej ilości głosów, według wieku. W przypadku głosowania przez aklamację, głosowanie tajne określa kolejność pierwszeństwa. Identyczna procedura obowiązuję podczas wyboru kwestorów.

W praktyce grupy polityczne dążą do tego, aby wybór wiceprzewodniczących i kwestorów odzwierciedlał liczebność grup i uwzględniał wyniki wyborów Przewodniczącego.

Rola wiceprzewodniczących i kwestorów

Wiceprzewodniczący mogą w razie potrzeby zastępować przewodniczącego w wykonywaniu jego obowiązków, w tym w przewodniczeniu posiedzeniom plenarnym. Natomiast kwestorzy zajmują się sprawami administracyjnymi bezpośrednio dotyczącymi samych posłów. Wiceprzewodniczący i kwestorzy razem są również członkami Prezydium Parlamentu Europejskiego, organu odpowiedzialnego za sprawne funkcjonowanie instytucji.

Tworzenie komisji parlamentarnych

W środę PE będzie głosował nad składem liczbowym swoich komisji stałych i podkomisji. Nominacje zostaną ogłoszone na posiedzeniu plenarnym tego samego dnia.

Skład komisji parlamentarnych, ustalany na podstawie propozycji przedstawionej przez Konferencję Przewodniczących (Przewodniczący PE oraz liderzy grup politycznych), powinien, najwierniej jak jest to możliwe, odzwierciedlać skład Parlamentu Europejskiego. Podział miejsc w komisjach między grupami politycznymi musi stanowić najbliższą liczbę całkowitą powyżej albo najbliższą liczbę całkowitą poniżej obliczonej proporcji.

Grupy polityczne i posłowie niezrzeszeni decydują wewnętrznie, kogo powołać do każdej komisji i podkomisji. Wymiana miejsc pomiędzy grupami jest niedozwolona.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji parlamentarnych będą wybierani na posiedzeniach inauguracyjnych, począwszy od poniedziałku 8 lipca w Brukseli.

Europosłowie omówią wyniki czerwcowego szczytu UE

W czwartek eurodeputowani omówią wyniki szczytu UE z udziałem przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska i przewodniczącego Komisji Jean-Claude'a Junckera.

Spotkania przywódców państw UE 20-21 i 30 czerwca były poświęcone przede wszystkim nominacjom na najwyższe stanowiska w unijnych instytucjach i wspólnym priorytetom na nową kadencję 2019-2024.

Inne tematy poruszane podczas szczytu to długoterminowy budżet UE na lata 2021-2027, zmiany klimatyczne (w ramach przegotowań do Szczytu Klimatycznego, który odbędzie się 23 września 2019 r. pod auspicjami Sekretarza Generalnego ONZ), koordynacja polityki gospodarczej, a także wpływ kampanii dezinformacyjnych na przebieg i wyniki wyborów.

kic

fot : © European Union 2018 - Source : EP

Piotr Sosin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.