piątek, 8 stycznia 2021 12:25

Gmina Koszyce ubiega się o budowę obwodnicy…od kilkunastu lat

Autor Wiktoria Mitura
Gmina Koszyce ubiega się o budowę obwodnicy…od kilkunastu lat

Gmina Koszyce od dokładnie 19 lat ubiega się o budowę obwodnicy drogi krajowej nr 79. Niestety, budowa obwodnicy przeciągała się w czasie, a jej koncepcje zostały zmieniane. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad budowa tej obwodnicy jest niezasadna. Czy faktycznie tak jest?

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia otwarto obwodnicę Koszyc w ciągu drogi krajowej (DW) nr 768. Gmina Koszyce starała się o jej budowę od 2002 roku... ale i nie tylko o nią. Samorząd dążył również do tego, aby wybudowano obwodnicę drogi krajowej nr 79.

Jak informuje gmina, pomimo wielokrotnie podejmowanych starań budowa obwodnicy przeciągała się w czasie, zmieniano koncepcje, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie była zainteresowana przedsięwzięciem.

Według gminy budowa obwodnicy drogi krajowej nr 79 jest zadaniem priorytetowym. Jednak samorząd ma z tym wiele trudności. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uważa, że ta inwestycja nie jest potrzebna.

Gmina zapewnia jednak, że nadal będzie się starać o zrealizowanie tego projektu. Uważa, że: "Obwodnica Koszyc w ciągu drogi krajowej nr 79 rozwiązałaby występujące problemy komunikacyjne na terenie gminy i zapewniałaby odpowiednie bezpieczeństwo w ruchu pojazdów na drodze a także miałaby pozytywny wpływ na niechronionych uczestników ruchu jakim są piesi i rowerzyści".

Czy gminie uda się postawić na swoim?

Powiat proszowicki. Obwodnica Koszyc już otwarta
Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia otwarto obwodnicę Koszyc w ciągu drogi krajowej (DW) nr 768. Obwodnica Koszyc poprawi dostęp do stref aktywności gospodarczej oraz pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości, usprawniając jej system komunikacyjny. Droga wojewódzka (DW…

foto: ilustracyjne/Obwodnica Koszyc

Proszowice - najnowsze informacje