poniedziałek, 16 sierpnia 2021 06:30

Gmina Maków Podhalański wzbogaci się o nowe boisko. Gdzie powstanie?

Autor Mirosław Haładyj
Gmina Maków Podhalański wzbogaci się o nowe boisko. Gdzie powstanie?

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pawła Salę do Samorządu Województwa Małopolskiego w Krakowie na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni z trawy sportowej przy Szkole Podstawowej w Kojszówce w ramach programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa – MIRS 2021.

Uchwałą Nr XL/560/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego na realizację zadania Gminie Maków Podhalański przyznano dofinansowanie w kwocie 102 590,00 złotych.

Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa – MIRS 2021. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Program polega na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego z Małopolski, pomocy finansowej na realizację zadań własnych, związanych z modernizacją infrastruktury rekreacyjno-sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej. Celem projektu jest podniesienie standardu oraz rewitalizacja istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym.

Na dzień dzisiejszy prowadzone jest postępowanie przetargowe w celu wyboru Wykonawcy zadania inwestycyjnego.

Inf.: UG Maków Podhalański

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje