czwartek, 4 czerwca 2020 09:59

Gmina pozyskała prawie 105 tys. zł. na laptopy dla uczniów

Autor Mirosław Haładyj
Gmina pozyskała prawie 105 tys. zł. na laptopy dla uczniów

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Tymczasem wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Stąd też, po informacji o możliwości ubiegania się Jednostek Samorządu Terytorialnego o wyeliminowanie ubóstwa cyfrowego wśród uczniów, Burmistrz Makowa Podhalańskiego podjął odpowiednie działania, mające zrealizować i zaspokoić zgłaszane potrzeby przez dyrektorów szkół, poprzez zakup laptopów.

Gmina Maków Podhalański w ramach pierwszego naboru wniosków prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dla zadania pn.: "Zdalna Szkoła" otrzymała dofinansowanie na zakup 65 sztuk komputerów dla szkół z terenu Gminy Maków Podhalański. Wysokość przyznanych środków dla naszej gminy wyniosła 69 910,00 zł, a zakuoione laptopy już trafiły do uczniów.

Program na zakup komputerów realizowany jest ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

21 maja Burmistrz Makowa Podhalańskiego złożył kolejny wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Tym razem ilość przyznanych środków finansowych wynosi 104 760,00 złotych, a planowany zakup to 97 laptopów, które, jak w pierwszym naborze, trafią do szkół z terenu Gminy Maków Podhalański, a stamtąd do uczniów.

W najbliższym czasie nastąpi wybór dostawcy sprzętu, który, co do jakości i parametrów, będzie spełniał wymogi stawiane beneficjentom w programie.

Inf. UG Maków Podhalański

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje