środa, 7 lipca 2021 05:55

Jak wypadli maturzyści z powiatu bocheńskiego?

Autor Mirosław Haładyj
Jak wypadli maturzyści z powiatu bocheńskiego?

W poniedziałek (5 lipca) ogłoszono wyniki tegorocznych matur. Zdawalność egzaminu dojrzałości, zgodnie z danymi podanymi przez CKE i OKE, wyniosła w powiecie bocheńskim 81%. Oznacza to, że powiat znajduje się powyżej średniej ogólnopolskiej (74,5%) jak również średniej Województwa Małopolskiego (78,1%). Powiat bocheński zajął ex aequo 2. miejsce w województwie małopolskim.

Najwięcej bo aż 97 % uczniów zdało maturę w I Liceum Ogólnokształcącym. Na drugim miejscu pod względem zdawalności znalazło się Liceum mieszczące się w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni z wynikiem 95 %, a na trzecim technikum tej szkoły z wynikiem 85 %. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie maturę zdało 81 %. W II Liceum w Bochni maturę zdało 78 % uczniów, w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni 75%, a w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni 68 %.

Łącznie matury nie zdało 113 uczniów. Do matury poprawkowej będą mogli podejść ci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej pod warunkiem, że żaden z tych egzaminów nie został maturzyście unieważniony.

Egzamin pisemny w ramach matury poprawkowej odbędzie się 24 sierpnia br., zaś wyniki matury poprawkowej poznamy 10 września 2021 roku. Wszystkim, którzy zdali maturę gratulujemy, zaś tym przed którymi jeszcze egzaminy poprawkowe - życzymy powodzenia.

Wyniki matur w powiecie bocheńskim/ Fot.: SP Bochnia

Inf. i foto: Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje