czwartek, 8 kwietnia 2021 15:14

Jasień: Rozpoczęto inwestycję za 110 tys. zł

Autor Mirosław Haładyj
Jasień: Rozpoczęto inwestycję za 110 tys. zł

Tuż po świętach rozpoczęły się prace ujęte w pierwszym etapie przebudowy ulicy Wiśniowej w Jasieniu na odcinku biegnącym niecką wzdłuż znajdującego się tutaj wąwozu.

Aktualnie dokonywana jest tzw. korekta niwelety, czyli wyrównywanie terenu i uzupełnianie podbudowy drogi. Równolegle, do poziomu nowej niwelety dostosowywane będą betonowe ścieki odwadniające drogę, wzmacniane są również skarpy wąwozu. Zakończenie pierwszego etapu planowane jest na 26 kwietnia. Jeśli warunki pogodowe pozwolą, termin ten może zostać przyśpieszony. Po wykonaniu podbudowy położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Koszt całości prac wynieść ma około 110 tysięcy złotych. Całość inwestycji zostanie pokryte z budżetu gminy, w tym 43 tysiące z funduszu sołeckiego.

Rozpoczęta w tym tygodniu inwestycja to kontynuacja prac rozpoczętych na ulicy Wiśniowej w zeszłym roku, kiedy to Urząd Miejski przeznaczył 20 tysięcy złotych na wyasfaltowanie części drogi biegnącej w ciągu tej ulicy.

Tymczasem trwają przygotowania do pozimowego przeglądu stanu gminnych dróg, na podstawie którego sporządzony zostanie harmonogram ich remontów i napraw. Już teraz na bieżąco usuwane są ewidentne szkody i ubytki powstałe podczas tegorocznej zimy.

Inf.: UM Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje