piątek, 23 lipca 2021 07:54

Korzenna. Straty po nawałnicach oszacowano w milionach

Autor Aleksandra Tokarz
Korzenna. Straty po nawałnicach oszacowano w milionach

9 milionów złotych - to wstępne szacunki strat w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Korzenna, spowodowanych oberwaniem chmury i nawalnymi opadami deszczu. Inwentaryzacja zniszczeń, dokonana przez urzędników gminnych, będzie jeszcze weryfikowana przez komisję wojewódzką.

Przygotowanie szczegółowej dokumentacji, która ilustruje skalę szkód, spowodowanych przez żywioł, trwało od 12 lipca. - Zaangażowani w to urzędnicy pracowali najpierw w terenie, ewidencjonując szkody w mieniu komunalnym, obejmujące infrastrukturę drogową, obiekty sportowe i rekreacyjne, a także sieć kanalizacyjną, szkoły i obiekty kulturalne - informuje Urząd Gminy.

Uszkodzonych zostało około 70 kilometrów na 98 drogach. Woda naruszyła 20 mostów, 24 przepusty i pięć obiektów sportowych. Obok Orlika w Korzennej, który ucierpiał najmocniej, uszkodzone zostało również boisko sportowe i jego zaplecze w Mogilnie, boisko w Posadowej Mogilskiej i Łęce oraz Otwarta Strefa Aktywności w Łęce. Poważne szkody dotyczą także amfiteatru w Korzennej, przedszkola w Korzennej oraz urządzeń kanalizacyjnych.

Protokół ilustrujący skalę szkód oraz spowodowane straty zostanie zweryfikowany przez komisję wojewódzką. Wydatki, które trzeba będzie ponieść na odbudowę będą zapewne większe niż ostatecznie potwierdzona wysokość strat. - Różnica wynika stąd, że w przypadku szacowania strat uwzględnia się aktualną wartość obiektu, podczas gdy przy odbudowie trzeba brać pod uwagę koszty budowy nowych obiektów. Przykładowo, wartość starego mostu jest zawsze niższa niż budowa nowego. Podobna zasada dotyczy także dróg, przepustów, czy obiektów sportowych - dodają urzędnicy.

fot. UG Korzenna

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje