wtorek, 15 grudnia 2020 16:22

Kraków. Budżet 2021 do poprawki? Kluby i radni chcą zmian

Autor Marzena Gitler
Kraków. Budżet 2021 do poprawki? Kluby i radni chcą zmian

W środę, 16 grudnia na sesji Rady Miasta Krakowa odbędzie drugie czytanie projektu budżetu Krakowa na rok 2021. Jakie poprawki i na jakie kwoty złożyli radni, kluby radnych oraz komisje do projektu budżetu Krakowa na 2021 r.?

Przypomnijmy, że w środę, 2 grudnia Rada Miasta Krakowa przeprowadziła pierwsze czytanie projektu budżetu. Debatę radnych poprzedziło wystąpienie zastępcy prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej Andrzeja Kuliga, który przedstawił najważniejsze założenia towarzyszące projektowaniu przyszłorocznego budżetu. Pisaliśmy o tym tu:

Znamy projekt budżetu Krakowa na 2021. Czy spełnia oczekiwania?
2 grudnia Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu budżetu Krakowa na rok 2021. Co sądzą o nim radni Dominik Jaśkowiec, Łukasz Gibała i Michał Drewnicki?

Nowy budżet zakłada, że przyszłoroczne wydatki miasta ogółem przekroczą 7 mld zł, z czego prawie 1 mld 200 mln zł ma zostać przeznaczone na inwestycje – niezwykle ważne dla ożywienia osłabionej pandemią gospodarki, ale też kluczowe dla jakości życia w mieście.

Co radni chcą zminić w budżecie?

Kolejnym etapem pracy nad uchwałą budżetową jest zgłaszanie opinii przez poszczególne Komisje Rady Miasta oraz poprawki do projektu budżetu komisji, klubów i radnych Miasta. Mieli na to czas do 11 grudnia.

Klub Radnych Przyjazny Kraków

W sumie Klub Radnych Przyjazny Kraków złożył 72 poprawki na  kwotę 30 mln zł. Wśród poprawek Klubu Radnych Przyjazny Kraków znalazł się m.in. bezprzewodowy monitoring dzielnicowy na Prądniku Czerwonym. Na ten cel radni chcą przeznaczyć 2 mln zł. Kolejne poprawki to adaptacja budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni - 3 mln zł oraz wymiana oświetlenia na ledowe na osiedlach: Albertyńskim, Niepodległości i Kościuszkowskim za 2 mln zł.

Milion zł w poprawkach został wskazany na Program budowy chodników (Klub wskazuje konkretne lokalizacje) oraz 2 mln zł na Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na Obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Milion złotych radni chcą przeznaczyć na modernizację boisk przyszkolnych.

Klub Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Klub radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska złożył 171 poprawek na kwotę ponad 55 mln zł. 8 mln zł – tyle chcą radni przeznaczyć poprawką na Dzielnice Miasta Krakowa, kwotę tę chcą pozyskać z emisji obligacji.

Ogród Płaszów etap II i III – na to zadanie radni chcą przeznaczyć 2 mln zł. 700 tys. zł chcą przeznaczyćna  urządzenie leśnego parku kieszonkowego na części działki przy ul. Kazimierza Chałupnika.

Radni chcieliby też za kwotę 500 tys. zł zagospodarować park wokół Dworu Jana Matejki. Za 400 tys. zł radni zgłosili poprawkę w sprawie rewitalizacji parku przy Dworze Czeczów.

Poprawka w kwocie 500 tys. zł zakłada wykonanie oświetlenia w Parku Aleksandry. Zgłosili też poprawkę w sprawie parku kieszonkowego przy ul. Jana Dekerta.

Radni chcieliby też przeznaczyć 500 tys. zł na remont Kossakówki oraz 500 tys. zł na program poprawy bezpieczeństwa oraz budowy sygnalizacji świetlnej w wybranych lokalizacjach Krakowa.

Chcieliby również przeznaczyć środki na remonty nakładkowe nawierzchni ulic: Leopolda Staffa – 600 tys. zł, Tytusa Chałubińskiego – 1 mln zł, Snycerskiej – 270 tys. zł i Facimiech – 310 tys. zł.

Zgłosili też do projektu budżetu poprawkę na 2 mln 300 tys. zł na remont ul. Zalesie i 1 mln 700 tys. na przebudowę dróg osiedlowych przy ul. Lucjana Rydla, Jadwigi z Łobzowa i Adama Staszczyka.

Radni zgłosili też poprawkę na 500 tys. zł na dokumentację budowy tramwaju Mały Płaszów – Rybitwy .

Klub „Kraków dla Mieszkańców”

5 poprawek na kwotę blisko 19,5 mln zł złożył Klub Radnych „Kraków dla Mieszkańców”. Najdroższa poprawka dotyczy wykupu gruntów z przeznaczeniem na zieleń – 10 mln zł. W poprawkach znalazły się także 3 mln zł na program budowy chodników (dodatkowe środki), milion zł na program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na Obszarze Gminy Miejskiej Kraków (dodatkowe środki), 2 miliony zł na zadania związane z realizacją Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych (dodatkowe środki) oraz ponad 3,5 mln, jako dodatkowe środki na rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania rad dzielnic.

Klub Prawo i Sprawiedliwość

Klub Prawo i Sprawiedliwość złożył w sumie 29 poprawek do budżetu na kwotę 11 mln 710 tys. zł. Najwięcej, bo 2 mln 900 tys. zł radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość chcą przeznaczyć na wykonanie nakładek asfaltowych (wskazane konkretne lokalizacje).

1 mln zł klub PiS chce przeznaczyć na budowę boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią na obiekcie Centrum Aktywnego Wypoczynku KS Borek ul. Żywiecka 13.

950 tys. zł radni z Klubu PiS chcą przekazać na wyposażenie w specjalistyczny sprzęt niewidome i słabowidzące dzieci ze szkoły przy ul. Tynieckiej – komputery wyposażone w systemy głosowe, a także sprzęt sportowy dla niewidomych.

Radni proponują także budowę ekranu akustycznego wzdłuż rzeki Białuchy od al. 29 Listopada do wiaduktu (wartość zadania to 500 tys. zł) oraz na remont i modernizację parkingu na działce nr 358/14 obręb Śródmieście, na wysokości budynku przy ul. Mogilskiej 27 (wartość zadania to również 500 tys. zł). Taką samą kwotę radni planują przeznaczyć na rewitalizację i modernizację placów zabaw i terenów zielonych na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice.

Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Podgórki Tynieckie (za DPS) na cele mini parku, to kolejne zadanie zaproponowane w poprawkach do budżetu miasta przez klub PiS. Wartość tego zadania to 600 tys. zł. Kolejne zdanie zaproponowane przez klub to budowa ogródka jordanowskiego na os. Lesisko (działka nr 133/11 obr. Nowa Huta) – kwota tego zadania to 550 tys. zł.

Poprawki indywidualne i komisje RMK

Poprawki złożyli także radni indywidualnie: Michał Drewnicki, Łukasz Wantuch, Stanisław Moryc, Alicja Szczepańska, Kazimierz Chrzanowski, Łukasz Gibała, Krzysztof Sułowski, Jacek Bednarz, Włodzimierz Pietrus, Renata Kucharska, Małgorzata Kot, Jan Stanisław Pietras, Mariusz Kękuś, Adam Migdał, Edward Porębski, Rafał Komarewicz, Łukasz Maślona i Dominik Homa.

Trzy poprawki do budżetu złożyła Komisja Sportu i Kultury Fizycznej. Chodzi o zwiększenie środków: o 3 mln zł w zadaniu Program rewitalizacji boisk przyszkolnych, o 1,5 mln zł na zadanie upowszechnianie sportu oraz 200 tys. na zadanie Miejskie Programy Sportowe.

Wszystkie poprawki dostępne są na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=103305&sub=wtoku, druk nr 1558.

Zgłaszane poprawki muszą być zbilansowane i dla proponowanych zwiększeń wydatków wskazywać źródła pozyskiwania środków. Wszystkie opiniuje Komisja Budżetowa, a potem albo są włączane do projektu przez prezydenta w formie autokorekty, albo trafiają pod obrady Rady Miasta.  

foto: By Franciszek Vetulani - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26064313

zobacz też:

Kraków. Park przy Karmelickiej. Natalia Nazim: Tę koncepcję trzeba wyrzucić do kosza
Jeszcze do 14 grudnia mieszkańcy Krakowa mogą zgłaszać swoje uwagi do koncepcji zagospodarowania parku przy ul. Karmelickiej, przygotowanej przez miasto. O tym jak powinien wyglądać wymarzony park rozmawiamy z Natalią Nazim.
Czy do Krakowa wrócą zdjęcia abortowanych płodów? Alicja Szczepańska chce skierować sprawę do sądu
Ponad miesiąc temu Kraków przyjął rezolucję, a w listopadzie uchwałę o zakazie eksponowaniw w przestrzeni publicznej drastycznych zdjęć. Co dalej z tym dokumentem pytamy Alicja Szczepańską, radą krakowską i jedną z inicjatiorów tej uchwały.
Kraków. Radny Michał Drewnicki: Chcemy by właścicielem Wesołej pozostało miasto
Radny Michał Drewnicki, wyjaśnia, dlaczego głosował za odesłaniem projektu o przekazaniu terenów Wesołej miejskiej spółce do projektodawcy. Rrozmawiamy też o kondycji finansowej miasta i projekcie nowego budżetu.
Kraków

Kraków - najnowsze informacje