środa, 7 września 2022 08:56

Kraków. Posłanie dziecka do żłobka będzie tańsze? Jest pomysł Prezydenta

Autor Patryk Trzaska
Kraków. Posłanie dziecka do żłobka będzie tańsze? Jest pomysł Prezydenta

Koszt posłania dziecka do żłobka w Krakowie często jest nieosiągalny dla rodziców. Z danych statystycznych wynika, że z roku na roku rodzi się coraz mniej dzieci. Odpowiedzią ma być prezydencki pomysł, aby odciążyć rodziców z kosztów posłania dziecka do żłobka. Jacek Majchrowski proponuje m.in, aby ustalić wysokość podstawowej dotacji udzielanej do godziny opieki na poziomie 3,50 zł  oraz wysokość dodatkowej dotacji na dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności na poziomie 5,00 zł.

W Krakowie jest ponad 300 instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów). Łącznie to ponad 11,5 tys. miejsc opieki nad dziećmi.  Różnica w cenie za pobyt dziecka w miejskim, a prywatnym żłobku jest jednak znacząca. Prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski, zapowiedział, że zaproponuje radnym zwiększenie dotacji dla prywatnych żłóbków z 1,70 zł za godzinę opieki na 3,50 zł. Wprowadzenie takiej zmiany oznaczałoby, że rodzice będą płacić mniej.

Miesięczna opłata za pobyt w miejskim żłobku obowiązuje od 2012 r. i wynosi 199 zł, opłata za sam pobyt w prywatnym żłobku to z kolei koszt ok. 1400 zł. Od 2022 r. obowiązują nowe, rządowe świadczenia dla rodziców dzieci „w wieku żłobkowym” przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów opieki nad tymi dziećmi. Rodzice, w zależności od liczby i wieku dzieci w rodzinie, otrzymują na każde dziecko „w wieku żłobkowym” dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna, wypłacane instytucji opieki, w wysokości do 400 zł albo rodzinny kapitał opiekuńczy w średniomiesięcznej wysokości 500 zł, wypłacany bezpośrednio rodzicowi. O ile świadczenia te w pełni pokrywają koszty pobytu dziecka w miejskim żłobku, to niestety nie są wystarczające w przypadku dzieci korzystających z prywatnych placówek.

Prezydent Miasta Krakowa chce, aby dopłaty zdecydowanie wzrosły. Zgodnie z projektem uchwały w sprawie wzrostu dotacji, Prezydent proponuje, aby ustalić wysokość podstawowej dotacji udzielanej do godziny opieki na poziomie 3,50 zł (w 2022 r. dotacja ta wynosi 1,70 zł) oraz wysokość dodatkowej dotacji na dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności na poziomie 5,00 zł (w 2022 r. dotacja ta wynosi 2,40 zł). Zakładając, że dziecko będzie objęte opieką instytucji przez 10 godzin dziennie, przez 21 dni w miesiącu, miesięczna dotacja do opieki nad każdym dzieckiem wynosić będzie 735 zł (wzrost o 378 zł w stosunku do 2022 r. tj. o 106%). Z kolei dodatkowa dotacja na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wyniesie 1050 zł (wzrost o 546 zł tj. o 108%).

Przyjęcie uchwały spowoduje, że w Krakowie, łączne dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna wynosić będzie ponad 1100 zł albo ponad 1200 zł miesięcznie, w zależności od rodzaju otrzymywanych świadczeń. Ma to być znaczące wsparcie krakowskich rodzin w zapewnianiu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Szacuje się, że koszt udzielania dotacji w 2023 r., wzrośnie o 29 mln zł w stosunku do 2022 r. i wyniesie ok. 56,5 mln zł.

Jednocześnie mając na uwadze to, że koszty przygotowywania posiłków w żłobkach zdecydowanie wzrosły od 2012 r., Miasto chce zaktualizować również dopłaty w tym zakresie. Ostateczna wysokość dziennej opłaty za wyżywienie, zależna będzie od faktycznych kosztów w tym zakresie w poszczególnym żłobku.

Złożony  projekt uchwały do Rady Miasta Krakowa przewiduje także zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dzieci w samorządowych żłobkach, które chronić będą rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami, rodziny o niskich dochodach oraz wielodzietne. Całkowite zwolnienia z opłat za pobyt w żłobku proponuje się na rzecz rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, z kolei częściowe zwolnienie z opłat proponuje się dla rodzin wielodzietnych oraz o niskich dochodach, które mogą się także starać o to, aby Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie pokrył im opłaty za wyżywienie w żłobku.

Warto wspomnieć, że pod koniec czerwca swoją propozycję skierowaną do mieszkańców Krakowa przedstawili politycy Platformy Obywatelskiej.

Zobacz: Kraków: Rewolucyjne zmiany w żłobkach? "1600 złotych jest trudne do zapłacenia"

inf./fot. Kraków.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje