czwartek, 13 maja 2021 13:20

Kraków. Przeprowadzka oddziału neurologicznego "w trybie awaryjnym". Czy wróci do swojej siedziby?

Autor Marzena Gitler
Kraków. Przeprowadzka oddziału neurologicznego "w trybie awaryjnym". Czy wróci do swojej siedziby?

Pandemia koronawirusa stała się pretekstem do szybszego przeniesienia oddziału neurologicznego dla chorych dzieci krakowskiego szpitala JP II. Decyzję podjęto nagle, choć poprzednio pod wpływem protestów rodziców, dyrekcja deklarowała, że przeprowadzkę poprzedzi remont i nie nastąpi ona w krótkim czasie.

Ponad 10 tysięcy osób wsparło opublikowaną w marcu br petycję rodziców małych pacjentów Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej Szpitala Specjalistycznego imienia Jana Pawła II w Krakowie.

Ratujmy Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej Szpitala JP2 w Krakowie
Czy istnieją w Polsce oddziały pediatryczne zapewniające dzieciom i ich rodzicom w czasie hospitalizacji doskonałą opiekę medyczną i komfort pobytu w warunkach przyjaznych dla małych pacjentów? TAK! Takim oddziałem jest Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej krakowskiego Szpitala im. Jana Pawła I…

W skierowanej do dyrekcji Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II i Marszałka Województwa Małopolskiego petycji rodzice prosili o cofnięcie decyzji dotyczącej przeniesienia Oddziału. W sprawę zaangażował się klub radnych Kraków dla Mieszkańców, który przygotował w tej sprawie rezolucję Rady Miasta oraz posłowie Daria Gosek-Popiołek i Ireneusz Raś. Pisaliśmy o tym tu:

Kraków. Dzieci z padaczką ustąpią miejsca chorym na COVID w szpitalu JPII? Rodzice protestują i proszą o wsparcie
Kraków wiadomości. Ponad 10 tysięcy osób wsparło petycję rodziców pacjentów Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej SSJP2. Oddział ma zostać przeniesiony a w jego miejsce powstanie oddział covidowy.

Na oddziale, który rocznie przyjmuje 1200-1400 pacjentów, w większości przebywają dzieci z chorobami układu nerwowego, w szczególności z padaczką. To przewlekła choroba która wymaga wieloletniego leczenia, długotrwałego doboru leków, wielu badań. Dzieci z padaczką wielokrotnie wracają na Oddział, który staje się ich drugim domem. Oddział w ostatnich latach przeszedł kosztowny remont (pochłonął ok. 4 mln zł) i został przystosowany do szczególnych potrzeb tej grupy pacjentów. Mimo to zapadła decyzja o jego przeniesieniu, którą oprotestowali też sami pracownicy szpitala.

Protestujący rodzice uzyskali jednak od dyrekcji zapewnienie, że choć przeprowadzka Oddziału jest nieunikniona, to nie nastąpi od razu, a nowe miejsce zostanie wcześniej wyremontowane.

Pod koniec marca o przyczynach przeprowadzki Oddziału i wynegocjowanych rozwiązaniach rozmawialiśmy z prof. Grzegorzem Gajosem, pełnomocnikiem dyrektora ds. edukacji i kontaktów z mediami.

Kraków. Miejsce chorych dzieci zajmą osoby po covidzie. Prof. Gajos: “Musimy się dostosowywać do potrzeb zdrowotnych, które aktualnie występują”
Kraków wiadomości. O zmianie lokalizacji Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej SSJP2 rozmawiamy z prof. Grzegorzem Gajosem, pełnomocnikiem dyrektora.

W rozmowie z Głos24 zadeklarował, że przeprowadzka nastąpi dopiero po remoncie. Tak się jednak nie stało. W wyniku decyzji wojewody o zwiększeniu miejsc covidowych, oddział został przeniesiony w inne miejsce i do tej pory nie wrócił do poprzedniej siedziby.

Przeprowadzka "w trybie awaryjnym"

Dlaczego oddział nie może wrócić teraz na swoje miejsce do czasu wyremontowania docelowej nowej siedziby oddziału, jak to deklarował przedstawiciel dyrektora? Jak wyjaśnia prof. Grzegorz Gajos, decyzję o wyprowadzce małych pacjentów neurologii z przystosowanego dla nich oddziału podjęto w trybie awaryjnym i ma ona być tylko czasowa.

W dniu 30.03.2021 roku otrzymaliśmy decyzję nr 115/2021, w której Wojewoda Małopolski natychmiastowo poleca przygotowanie kolejnych łóżek dla pacjentów covidowych, w tym także łóżek intensywnej terapii dla dorosłych z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej/łóżek respiratorowych – wyjaśnia pełnomocnik dyrektora, w przesłanym do Głosu24 odpowiedzi. - W związku z tym ogromnym zapotrzebowaniem, w trybie awaryjnym, podjęto decyzję o czasowym przeniesieniu m.in. Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej w miejsce Oddziału Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii, zaś Oddział Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii został przeniesiony w miejsce Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej.”

De facto dokonało się więc to, czego obawiali się i przeciwko czemu protestowali rodzice. Oddział przeniesiono i to nie wiadomo na jak długo. W jego miejscu uruchomiono oddział covidowy, w który przekształcono trzy inne odziały szpitala. Jak podkreśla szpital „bez możliwości przeniesienia w inną lokalizację”.

Przeniesiony Oddział Chorób Śródmiąższowych został równocześnie przekształcony w oddział COVIDowy z łóżkami respitratorowymi i możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. W tym samym czasie podjęto również decyzję o całkowitym przekształceniu Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca oraz Oddziału Rehabilitacji w oddziały COVID-owe, bez możliwości przeniesienia w inną lokalizację” – czytamy w przesłanej informacji. – „Natychmiastowe przekształcenie oddziałów i łóżek w respiratorowe wymagało spełnienia szczególnych warunków technicznych, w tym obecności instalacji tlenowej i próżniowej w miejscu. Takie możliwości w naszym Szpitalu są ograniczone i zapewniała je dotychczasowa lokalizacja Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej” – argumentuje szpital.

Co dalej z Oddziałem Pediatrii i Neurologii Dziecięcej? Nie wiadomo. Szpital zapewnia jednak, że dzieci mają miejsce do leczenia „nie odbiegające od standardów szpitalnych i wymogów leczenia tej grupy pacjentów”.

Dzieci na Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej po wprowadzonych zmianach mają zapewnione świadczenia zdrowotne na zadawalającym poziomie. Miejsce jest  inne, ale nie odbiegające od standardów szpitalnych i wymogów leczenia tej grupy pacjentów. Sytuacja związana z pandemią spowodowała, że musieliśmy działać w trybie nadzwyczajnym” – tłumaczą władze szpitala.

W przesłanym do Głosu24 wyjaśnieniu przyczyn decyzji, przypomniano też wszystkie wymieniane poprzednio powody, które miały uzasadniać zamianę wyremontowanego oddziału dla chorych dzieci, na inne, mniej przyjazne małym pacjentom i opiekującym się nimi rodzicom miejsce.

Szpital wymienia, że Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej jest piątym co do wielkości (pod względem liczby łóżek) oddziałem w naszym szpitalu i nie wykorzystywano w nim wszystkich łóżek. W 2020 roku wykorzystanych było zaledwie 39,7% łóżek i leczono tylko 911 dzieci, podczas gdy w poprzednich latach było to ponad 1300 dzieci, co stanowiło ponad 50% zaplanowanych miejsc. Z tej odpowiedzi wynika jednak, że faktycznie, zaplanowano więcej miejsc, niż było potrzebne, ale czy to oznacza, że oddział jest za duży? Rozwiązaniem mogło być na przykład zmniejszenie liczbę łóżek i personelu i jednoczesna poprawa komfort pacjentów i pracowników. Tymczasem zapadła inna decyzja, a z przytoczonych danych z roku 2020 widać jedynie, jak bardzo pandemia ograniczyła dostęp chorych dzieci do potrzebnej im opieki medycznej i rehabilitacji.

Dzieci z padaczką "powodują znaczne straty"

Szpital konieczność przeniesienia oddziału uzasadnia również finansami. Niewykorzystanie części łóżek to „znaczne starty finansowe dla szpitala”. Za duży oddział neurologiczny to „niewykorzystanie znacznej części łóżek (w tym potencjalnie mogących służyć intensywnej terapii i respiratoroterapii) - tłumaczy placówka. - Niesie to za sobą znaczne starty finansowe dla szpitala, gdyż istniejące normy funkcjonowania oddziałów przewidują zatrudnienie kadry medycznej (między innymi lekarzy i pielęgniarek) do istniejącej liczby łóżek, a nie do liczby leczonych pacjentów, a szczególnie pacjentów pediatrycznych” – informuje pełnomocnik dyrektora.

Miejsce dla pacjentów po-covidowych

Argumentem za zmianą lokalizacji oddziału są też plany szpitala, dotyczące utworzenia oddziału po-covidowego. „Po drugie – wymienia szpital - konieczność przygotowania oraz dostosowania szpitala do istniejących i przyszłych potrzeb zdrowotnych związanych z pandemią COVID-19. Wyzwaniem staje się celowość zapewnienia opieki szpitalnej dla pacjentów z płucnymi powikłaniami COVID-19, a także innymi chorobami śródmiąższowymi płuc oraz pomoc osobom, u których zaistnieje konieczność transplantacji płuc. Powikłania po zakażeniu COVID-19, zwłaszcza w zakresie pulmonologii, będą w najbliższej przyszłości podstawowym wyzwaniem medycznym” – czytamy w uzasadnieniu decyzji o przeniesieniu dzieci do innych pomieszczeń.

W miejsce Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej przeniesiono Oddział Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii – informuje Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. "W umowie dotacyjnej nie było zapisów, które uniemożliwiałyby podjęcie decyzji o wykorzystaniu przestrzeni do zapewnienia świadczeń zdrowotnych dla innych grup pacjentów” - twierdzi placówka.

Zdaniem dyrekcji w nowej lokalizacji warunki nie będą gorsze niż poprzednio, czego obawiali się rodzice. W wyremontowanym oddziale dysponowali zapleczem, które im i małym pacjentom pozwalało normalnie funkcjonować w rzeczywistości szpitalnej. Chodzi o oddaną 25 września 2019 roku nowoczesną „Strefę Rodzica” na Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej, którą sfinansował BUDIMEX (zdjęcia z otwarcia w galerii).

Dyrekcja poinformowała teraz, że została ona przeniesiona do nowej siedziby: „W związku z tym, że firma BUDIMEX ufundowała tzw. Strefę Rodzica, w tym także kącik sensoryczny, darczyńca zgodził się na przeniesienie tej strefy do docelowej lokalizacji oddziału. Przeprowadzka Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej trwała około tygodnia. Obecnie jest tam 22 łóżka. Na terenie oddziału jest zapewnione zaplecze do diagnostyki dzieci – czytamy w odpowiedzi na przesłane przez Głos24 pytania. - (...) Jest dyżurka lekarska oraz przestrzeń dla rodziców do przygotowania posiłków"

Pytaliśmy też co z obiecaną w marcu w rozmowie z Głosem24 modernizacją, która miała lepiej przystosować nowe miejsce dla dzieci. Przypominamy, że był to kompromis zawarty przez dyrekcję z protestującymi wobec decyzji o przeprowadzce rodzicami, a sam prof. Grzegorz Gajos przed kamerą zapewnił, że przed przeniesieniem dokona remontu i nie nastąpi to od razu, ale w perspektywie kilku miesięcy, bo szpital musi wyłonić wykonawcę prac w procedurze przetargowej.

Wcześniej były plany modernizacji miejsca dla Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej – przyznaje pełnomocnik dyrektora. - Niestety konieczność awaryjnego przeniesienia uniemożliwiła ich realizację. Dokładamy wszelkich starań, by nowe miejsce na Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej nie powodowało dyskomfortu zarówno dla pacjentów, rodziców jak i lekarzy. Dyrekcja Szpitala podejmuje wszelkie wysiłki, aby w trudnych czasach pandemii COVID-19 zapewniać ciągłość i najlepszą możliwą jakość opieki dla wszystkich pacjentów Szpitala, w tym dla małych pacjentów Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej. Prosimy jednak o zrozumienie trudnej sytuacji Szpitala związanej z pandemią, który musiał przekształcić 109 łóżek w miejsca przeznaczone do opieki nad pacjentami z podejrzeniem/chorobą COVID-19, w tym utworzyć aż 27 łóżek respiratorowych. Musiało się to wiązać z zamykaniem niektórych oddziałów lub z ograniczeniem zakresu ich działalności. Dodatkowo, od kilkunastu miesięcy trwa remont i rozbudowa budynku M-VIII, co dodatkowo ogranicza możliwości Szpitala” - tłumaczy.

Czy jest jeszcze szansa, że spełnione zostaną obietnice dane rodzicom? „Wraz z wygasaniem pandemii i z możliwością przeznaczenia łóżek szpitalnych dla naszej statutowej działalności leczniczej, będziemy podejmować decyzje co do ostatecznej lokalizacji oddziałów, które zmieniły lokalizację w trakcie trwania pandemii, mając na uwadze zapewnienie jak najwyższego komfortu i jakości leczenia dla naszych pacjentów. Zwłaszcza dla małych pacjentów Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej. O tych decyzjach niezwłocznie Państwa powiadomimy” – zapewnia prof. Grzegorz Gajosa.

Na razie nie ma więc ani terminów, ani konkretów.

foto: Fb. Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie

Kraków

Kraków - najnowsze informacje