czwartek, 2 czerwca 2022 12:48

Kraków: Rekrutacja w AGH startuje 6 czerwca. Są nowe kierunki

Autor Tomasz Stępień
Kraków: Rekrutacja w AGH startuje 6 czerwca. Są nowe kierunki

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie uruchomi 6 czerwca elektroniczną rejestrację na studia. Kandydaci będą mogli wybierać spośród 68 kierunków studiów, dostępnych na 16 wydziałach. W tegorocznej ofercie pojawiły się dwie nowości.

W roku akademickim 2022/2023 AGH przygotowała 4971 miejsc na studiach I stopnia. Kandydaci będą mogli rejestrować się w serwisie e-Rekrutacja od 6 czerwca do 12 września.

W tym czasie kandydaci na studia mogą dokonywać wyboru kierunków. Podobnie jak w ubiegłych latach maturzyści mogą zadeklarować maksymalnie pięć kierunków studiów I stopnia z tego samego lub z różnych wydziałów. Wstępna kwalifikacja kandydatów na studia stacjonarne I stopnia rozpocznie się w tym roku 12 lipca - to jest I cykl rekrutacyjny. Następne kwalifikacje na studia będą odbywać się 19.07, 26.07 oraz 13.09.

Oferta kształcenia w AGH na I stopniu studiów poszerzyła się w tym roku
o następujące kierunki:

Technologie Przemysłu 4.0 - kierunek prowadzony będzie wspólnie przez dwa wydziały: Odlewnictwa oraz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wprowadzania na coraz większą skalę technologii cyfrowych w przemyśle oraz zapewnienia sprawnej współpracy ludzi i maszyn. Celem jest wykształcenie absolwentów gotowych do podjęcia pracy w firmach funkcjonujących w ramach szeroko pojętej czwartej rewolucji przemysłowej. Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności inżynierskie pozwalające na monitorowanie, pozyskiwanie i analizę danych. Będą przygotowani do integracji rozwiązań z technologii wytwórczych, w szczególności odlewniczych, z rozwiązaniami nowoczesnej i zautomatyzowanej produkcji.

Inżynieria Procesów Przemysłowych, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - absolwenci tego kierunku zdobędą wiedzę w zakresie procesów wytwarzania i technik formowania wyrobów metalowych oraz inteligentnego projektowania linii technologicznych. Poznają najnowocześniejsze procesy przemysłowe stosowane w gospodarce niskoemisyjnej, zapewniające obniżenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Zrozumieją konieczność ochrony surowców, zwiększenie efektywności energetycznej, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii czy recyklingu produktów w świetle zasady „green deal” zgodnej z wymogami strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Pełna lista kierunków, na które mogą rejestrować się kandydaci oraz  szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są pod adresem: www.kandydaci.agh.edu.pl

fot: Wikipedia/Maciej Talar

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka